DÜRÜST Parti’li Cora: “Önceki idam edip sonraları müdrike işleyen İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz”

YANLIŞSIZ Parti Trabzon Saylav Salih Cora’nın, “Önceki ölüm cezası yazar sonra entelekt fail İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz. Adnan Menderes’i idam ettiğinizi çok iyi biliyorum” ifadeleri üstüne CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ise, “Astınız diyorsun. Biz iktidarda değiliz. Bizimle benzeri alakası namevcut” diye alın daha çok.

Türkiye Nazik Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Şahsi Verileri Himaye Kurumu, Ukubet ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Hak Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yerleşmiş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kanunuesasi Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Bu esnada bütçeye ilgili görüşünü bildiren YANLIŞSIZ Fırka Trabzon Mebus Salih Cora’nın, “Biz sizin yargınızı biliyoruz. Tığ sizin yargıdan neyi amaçladığınızı, neyi kastettiğinizi biliyoruz. Evvel idam cezası edip sonradan üstelik usa vurma yapan İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz. Adnan Menderes’i idam cezası ettiğinizi ve onu idam ederken ‘hangi maddeden yargılanıyorum’ diyerek sorduğunda ‘bunu bana değil sizi buraya tıkan iradeye sorun’ diyen ayrımsız yargıyı özlediğinizi haddinden fazla ferah biliyorum” ifadeleri üzerine, tehalüf milletvekillerinden tepki geldi. Cumhuriyet Ahali Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Cora’ya, “Adnan Menderes, (Yassıada duruşmasına hakimlik fail) Esen Başol’u yükseltti, getirdi sonradan onun karşı ölüm cezası kararı verdi. Astınız diyorsun. Biz iktidarda değiliz. Çarpış ergin bizimle tıpkısı alakası namevcut” diye niteleyerek cebin çıktı. – ANKARA

Share: