Hdp’li Gülüm’den Vekil Özer’e: “Yoksulluk Ücretine Hükümlü Edilen Özel Sektör Öğretmenleri Lacerem Geçinecek”

HDP İstanbul Mebus Züleyha Gülüm, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını Divan gündemine taşıdı. Gülüm, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “2014 yılında yürürlükten kaldırılan ayak tabanı mahiye uygulamasının gabi getirilmesi için tıpkı planlamanız var mıdır? Açlık sınırı 6.890 TL, fakirlik sınırı 22.442 TL iken sefalet ücrete mahküm edilen özel sektör öğretmenleri zahir geçinecektir” diye niteleyerek sordu.

HDP İstanbul Saylav Züleyha Gülüm, hür teşebbüs öğretmenlerinin insancasına sevimli koşulları, mahiye ve şahıs haklarına ilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eliyle yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesini sundu. Gülüm, soru önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“özel sektör öğretmenlerinin aya maaş ve nüfus haklarına ilgilendiren sorunları ağırlaşarak bitmeme etmektedir. Özel talim kurumlarında çalışan öğretmenlerin talebi; 2014 yılında yürürlükten kaldırılan taban aylık uygulamasını içeren 5580 sayılı Kanunun 9. konu 2. fıkrasında geçen hükmün gene yürürlüğe konulmasıdır. Konu, ‘Özel öğretim kurumlarında idarecilik ve tedrisat hizmeti yapanlara kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen mahiye ve sosyal arkalama kampanyasındaki munzam ödeme tutarından beş altı ücret verilemez’ ifadesini içermekteydi. 2014 yılında kaldırılan bu bap ile hür teşebbüs öğretmenlerinin kıtlık sınırının altında çalıştırılmasının önü açılmıştır. amma velakin eskimemiş yetişek tedris dönemini kapsayacak geçim görüşmeleri, Nisan-Mayıs aylarında başlayabilmekte, mahsus aylık sevap teşrinievvel ayında öğretmenlerin adına yatmaktadır.

“ÖĞRETMENLERİN ISTEK ETTİĞİ ‘TABAN MAAŞ’ UYGULAMASI BU HAKKIN BIRLIKTE YENİDEN TANIMLANMASINA OLANAK VERECEKTİR”

Kâin kazançlı kriz ve yükselen sahn pahalılığı dikkate alındığında öğretmenlere dayatılan ücret erimekte, minimal ücretinde da altında kalabilmektedir. Meğer ‘aya maaş’ uygulaması kamu ile kıymet düzeyi rapor ettiğinden orada belirlenen ve düzeltilmiş edilen ecir düzeyi özel kurumlarda çalışan öğretmenlere birlikte yansıyacaktır. Gine, 20+10 melfuf öğüt süresi ile çalışan hür teşebbüs öğretmenleri 2014 yılında yapılan değişiklikle say saatleri 20+20 ilişik dersle işlemek zorunda bırakılmıştır. Öğretmenlerin dilek ettiği ‘ayak tabanı aylık’ uygulaması bu hakkın bile baştan tanımlanmasına imkân verecektir.

“ÖĞRETMENLERİN YAŞAMLARI VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ DERHAL ETKİLİ ÖNLEMLER KABUL ETMEK ZORUNDADIR”

Özel öğretim kurumlarında fariza özne öğretmenlerin; sağlık kaybı, maaşlarının natamam yatırılması, avarelik tehdidi, 10 maaş sözleşmeler, itilaf örneklerinin öğretmenlere verilmemesi, kamu öğretmenlerinin yararlandığı haklardan yararlanmamaları, hususi talim kurumlarında mukteza ve ehliyetli denetimin  yapılmaması kabilinden esas sorunları, esasında devletin yıllardır ihmal ettiği planlama çerçevesinde bütün öğretmenlerin fiilî istihdam edilmesi gerekirken sorunu kronikleştiren öğretmen atama politikasının izdüşümüdür. Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı özel kurumlardaki öğretmenleri alım sahibi patronların insafına bırakamayacağı üzere öğretmenlerin yaşamları ve gelecekleri ile ilgilendiren derhal aktif önlemler ahzetmek zorundadır.”

“YOKSULLUK ÜCRETE MAHKÜM EDİLEN HÜR TEŞEBBÜS ÖĞRETMENLERİ NASIL GEÇİNECEKTİR”

HDP’li Gülüm, Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları sordu:

“2014 yılında yürürlükten kaldırılan taban maaş uygulamasının dümbelek getirilmesi için ayrımsız planlamanız var mıdır? Açlık sınırı 6.890 TL, yetersizlik sınırı 22.442 TL iken sefalet ücrete mahküm edilen özel sektör öğretmenleri şüphesiz geçinecektir? Eğitimdeki özelleştirme politikalarıyla işverenin insafına bırakılan öğretmenlerin yaşamını, geleceğini ve emeğini pekâlâ koruyacaksınız? Özel talim kurumlarında çalışan eğitim emekçilerinin ekonomik ve nüfus haklarının iyileştirilmesi amacıyla bir girişiminiz olacak mıdır? Atanamayan öğretmenlerin sorunların çözülmesi ve öğretmenler beyninde yaratılmış olan eylemli, kontratlı, ücretli ayrımının ortadan kaldırılarak bedel gelişim üzere bedel koşulların kuruluş edilmesi ve kül öğretmenlerin güvenceli biçimde istihdam edilmesi üstüne aynı planlamanız olacak mıdır?”

Share: