Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Kasıt Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhurbaşkanı kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Divan gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Reisicumhur kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Temel’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Garaz Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düz aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’dahi yayınlanan Reisicumhur kararıyla; 6831 basit Orman Kanununun Munzam 16’ıncı maddesi uyarınca, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Küresel iklim krizi, her sene yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, beyaz zehir faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi üzere nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları her an azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDE 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı faaliyet raporuna göre; Türkiye’dahi orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kestirmece yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den fazla alanda 2.793 adet orman yangını derkenar, 139.503 hektar orman alanı uymazlık görmüştür. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu Munzam Madde 16’dahi; ‘bilim ve veri bakımından orman yerine muhafazasında tek kazanım görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi üstelik mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde yerleşme yeri kâin evet bile yerleşme yeri oluşturulması makul olan sulp, kayalık, gayrimeskûn ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu husus, yıllar içerisinde küsurat ormansızlaşmanın asıl nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği üzere, sübjektif kriterlerle bu bap uygulanarak binlerce hektar düzlük üstelik bulunmayan edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz ilk bile Kastamonu ve Manisa’birlikte 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin Ağacı’birlikte 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ekleme husus 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından beş altı olmamak üzere devletin egemenlik ve tasarrufu altında veya Hazne’nin özel mülkiyetinde mevcut taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Taşınmazlar Umumi Müdürlüğü) eliyle Orman Umumi Müdürlüğü’hangi orman sağlamak amacıyla tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik yerine telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Kanunuesasi’nın 169 uncu maddesindeki ormanları apotr hükümlere bile aykırıdır. Mürekkep Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Yanlar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin üstelik imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Yelpaze Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve başka ilgili girişimlere müteveccih şişko ve ferdî taahhütleri baştan konfirmasyon etmektedir. Temel, yasalar ve uluslararası sözleşmelere uymaz uygulamalara sonuç verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren etken politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te ara sıra orman alanlarının, bilim ve bili itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına zahir karar verilmiştir? Bu alanların tespiti hangi şekilde yapılmıştır? Malumat insanları ve yerli yönetimlerle iş birliği yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar sebep korunup, geliştirilmemiştir? Bili ve bilim bakımından orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde kullanılmamış orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Sonuç ilkokul yılda, Katma yön 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar adına orman monte etmek için, Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla hangi illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, son beş yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile ne büyüklüğünde orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne kadar dirimlik elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhur Reisi kararı ile eksantrik hangi illerde ne büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde gelir öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, maden, enerji projeleri mevcut mudur? Getirim amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere ihtilaf teşkil ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere uymazlık dokuma fail Katma Bap 16’nın fek edilmesi gerektiğini söyleyen bilgelik insanlarını dikkate algı mısınız?

Share: