Erzurum birikimli müşareket verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Ocak- Eylül ayları ortada 268 şirket kurulumu gerçekleşti. 9 mahiye kayıtta kurulan ortaklık sayısı yüksekliği bakımından Maşrık Anadolu Bölgesi illeri zarfında Van, Malatya ve Elazığ’ın peşi sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Karı – Ilkgüz Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 müşareket, 15 kooperatif ve 75 hakiki şahıs ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 şeriklik ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 33 ortaklık, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ev – Ilkgüz dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Karı – Eylül 2021

Erzurum’da 2021 yılının Familya – Eylül döneminde 191 şeriklik, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 şeriklik ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 ortaklık, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere bakarak 2022 Sülale – Ilkgüz döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 619, Gün Doğusu Küçük Asya Bölgesi illerinde 2 bin 248 ortaklık kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD yoluyla kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak – Ilkgüz kocaoğlan diliminde kurulan iştirak sayısı aynı önceki yılın tıpkı dönemine bakarak Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Şarki Rum Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artma oranı kaydında kesim ve ülke ortalamalarını gene geçti.

Artım Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Sülale – Eylül 2022 döneminde, Kurulan şirket nüsha artışı Erzurum’da yüzdelik 40,31, KUDAKA sayım bilimi Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Küçük Asya sayım bilimi Bölgesi illerinde yüzdelik 19,96, Gün Doğusu Rum Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Lehçe Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üstünde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan ortaklık sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Rum sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Şarki Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında behre gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Familya – Eylül 2022 sürecinde Maşrık Rum Bölgesi illeri içinde en çokça sayıda iştirak kurulumunun gerçekleştirildiği yer 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 ortaklık kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum şeriklik kurulum sayısı yüksekliği kaydında mevki illeri içre 39’uncu sıraya indi. Ortaklık kurulum sayısının efdal olduğu 40 toprak; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin Ağacı, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Ziyalı, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta yerine bildirildi.

TOBB Verileri

Ev-Eylül döneminde kurulan ortaklık sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Eylül döneminde kurulan şeriklik sayısı, güzeşte yılın bire bir dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül kocaoğlan kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin geçmiş 9 ayında kurulan şeriklik sayısı, geçen yılın bire bir dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Bir dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in önce 9 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzdelik 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzdelik 4,6 artma oldu.

Kurulan Iştirak Sayısında Sabık Yılın Tıpkı Ayına Bakarak Yüzde 27,9 Artım Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 12,3 arttı. Ilkgüz 2022’de, kapanan iştirak sayısı 2021 yılının bir ayına göre yüzdelik 25,8 kalık olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Ilkgüz 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Benzeri Eski Aya Göre Yüzdelik 6,8 Çoğalma Oldu

Tıpkı eski aya bakarak kurulan şirket sayısı yüzdelik 6,8 kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Ayrımsız geçmiş taban bakarak kapanan müşareket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 11,3 artış olup kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de kül illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan bütün 13 bin 190 şeriklik ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited müşareket, yüzde 12,3’ü anonim ortaklık, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzdelik 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu kamer tekmil illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir esbak aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplanmış 87 bin 67 limited şirket, hep sermayenin yüzdelik 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzdelik 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına bakarak yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: