Başbuğ Ergün’den meclise Uncubozköy ve Karakoca önergesi

Manisa Büyükşehir Şehremini Cengiz Ergün, şahsına yönelik hukuksuzluk ve rant söylemleriyle politik malzeme yapılan planlarla ilgilendiren Büyükşehir Belediye Meclisine önerge sundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim Ayı Büyükşehir Şehremaneti Sedir Toplantısı’nda politik kimliği sebebiyle şahsına yönelik ithamların vadi aldığı Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin imar planları ve ekoturizm gayeli mamure tasrif düzenlemesi yapılan Karakoca Mahallesi’nin bayındırlık planlarının yeniden görüşülmesi ve yasa, talimatname, eğin ölçekli plan veya hava görüşlerine tehalüf tespit edilmesi durumunda imar planlarının nakız edilmesi amacıyla önerge verdi.

Komutan Ergün’ün Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerle ilişik önergesinde şunlara düz verildi: “Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi 2138 ada, 2319 cezire, 2142 ada; Akmescit Mahallesi 1217 ada, 1215 nolu adalardaki parsellerimi bile içine düz 1/5000 ölçekli nazım mamure planı ve 1/1000 ölçekli aplikasyon bayındırlık planı uray meclisimizce onaylanmıştır. Elhak musaddak bayındırlık planları mevcut parsellerim, bu bakir planla Mimar Sinan Bulvarı’ndan alnaç almalarından ekolojik ortam bayındırlık planını çizen müellifçe belirlenen şartlarda yeniden planlanmıştır. Bu şerait şahsıma özel olmayıp, toplam 698 skor parseli içermekte; bu parsellerin 135 adedi gereksiz, 563 adedi yoğun şekildedir. Gereksiz parsellerde kısaca 600 gönül hissedar, dolu parsellerde ise kestirmece 6420 aksiyoner bulunmaktadır. Nedeniyle yapılan mamure planı, şahsıma özel yapılmış tıpkısı plan değildir. Fakat onaylardan sonradan politik kimliğim nedeniyle bahis neymiş aynı hukuksuzluk, peşkeş sarmak, getirim varmış üzere kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Zaman yeniden şehremaneti divan gündemimizde bahis konusu planların devamı niteliğinde olan Şehzadeler sınırlarında kalan Mimar Sinan Bulvarı’na alnaç veren parsellerin etapları düzlük almaktadır. Bu etaplarda bile bire bir ümran koşulları geçerlidir ve Şehzadeler Uray Meclisinde planlar yine oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu nedenle şahsıma ilişkin yukarıda belirttiğim parselleri içeren ve Uray Meclisimizce oybirliğiyle onaylanan yır imar planı ve uygulama mamure planının yeniden uray meclisimizce incelenmesi, şayet kanun, talimatname, üst ölçekli tasrif yahut gurur görüşlerine tehalüf varsa mamure planının tağyir edilmesi ve bugün gündeme alınan Mimar Sinan Bulvarı’nın farklı etabının birlikte onaylanmaması hususunu saygılarımla sunu ederim.”

Tıpkısı Önerge da Karakoca amacıyla

Başbuğ Ergün, bir eksantrik siyasal kalem kavgası malzemesi haline getirilen Karakoca Mahallesi Ekoturizm Alanı ile ait bile önergesini meclise sundu. Önergede şu ifadelere kayran verildi: “Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 291 nolu parsele ilgilendiren uray meclisimizce ekoturizm gayeli 1/5000 ölçekli nazım mamure planı 13.07.2021 tarih, 402 mahdut değişmeyen ile 1/1000 ölçekli uygulama mamure planı ise 20.06.2022 çağ, 441 mahdut karar ile onaylanmıştır. Ancak onaylardan sonraları siyasi kimliğim zımnında bahis sözde benzeri hukuksuzluk, peşkeş almak, rant varmış üzere kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle hem şiir mamure planı hem dahi uygulama ümran planının baştan belediye meclisimizce incelenmesi, şayet yasa, yönetmelik, ense ölçekli traksiyon yahut hava görüşlerine aykırılık varsa mamure planının tağyir edilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.”

Önergelerin okunmasının peşi sıra dilek gündeme alınarak, aleniyet komisyonlarda görüşülmek amacıyla imar komisyonuna atıf edildi.

Şevket Bahçeli 23 Ekim’bile Manisa’bile

Manisa Büyükşehir Belediye Reisi Cengiz Ergün, 23 Teşrinievvel’da MHP Umumi Başkanı Cesamet Bahçeli’nin Manisa’ya geleceğini belirterek, birlik Manisalıları kategorik çekicilik toplantısına çağırma etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2023’e Akıllıcasına: Namzet Mahsus, Değişmeyen Net” temalı Açıkça Gelgel Toplantıları dahilinde, MHP Genel Başkanı Kerem Bahçeli’nin Manisa’ya geleceğini duyurdu. MHP Lideri Bahçeli’nin Cumhuriyet Altını Meydanı’nda Manisalılarla buluşacağını tamlayan Başbuğ Ergün, “23 Ilk Teşrin’da Milliyetçi Cereyan Partisi Genel Başkanımız Sayın Fehamet Bahçeli’yi Manisa’bile ağırlayacağız. Çıplak gelgel toplantımıza siz kızıl sedir üyelerimizi ve hemşehrilerimizi şimdiden çağırma ediyorum” dedi. – MANİSA

Share: