TBMM Riyaset Divanı Katip üyesi İshak Gazel: “CHP görünüşte besleniyor, onun amacıyla bu sâdır yasadan rahatsız”

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi İshak Gazel: “CHP yalandan besleniyor, onun üzere bu sâdır yasadan huzursuz”

KÜTAHYA Türkiye Iri Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Fırka Kütahya Mebus İshak Gazel, “Matbuat özgürlüğünün kısıtlandığı filan namevcut. Biber Dolması habere ayrımsız kısıt getiriliyor. Domates Dolması konusunda çatı edilmiş haberlere kısıtlama getiriliyor” dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Tıpkısı-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Çarpık Çurpuk Genel Kurulu’nda mütekellim Gazel, kamuoyunda ‘Dezenformasyon yasası’ yerine adlandırılan yasadan sadece CHP’nin rahatsız olduğunu anlatım etti.

“Eğer CHP sureta besleniyorsa, tabiki bundan da rahatsız olacaktır. CHP yalandan besleniyor, onun için bu sâdır yasadan erinçsiz” diyen Gazel, “Geçtiğimiz hafta kanun çıkardık. Kamuoyunda dezenformasyon yasası namına adlandırılıyor. Demincek bu yasayı de CHP aynı başörtüsü probleminde, yani DÜRÜST Partinin 20 yılda çözdüğü, çözmeye uğraştığı, neticeye kavuşturduğu durumu bile benzeri dezenformasyonla neymiş ortada aynı maslahat varmış gibi getirip koyduğu kanun teklifinde olduğu kabil, dezenformasyon yasasında üstelik bire bir dezenformasyon yapıyor CHP. Diyor kim ‘Siz basının haklarını, basın özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsunuz.’ Bu maddenin ilişik yasasını size ayrımsız şekilde kavzamak istiyorum. artık dahi bunu bire bir hukukçu namına izah edeceğim. CHP’nin yalanlarına cebin bunu bire bir kanıt adına sizin sendika temsilcilerimizin aracılığıyla duyurmamız gerekiyor. Yasadada ‘Sırf halk beyninde bulut, saygı veya ürkü tevlit saikiyle ülkenin bağırsak ve aut güvenliği, amme düzeni ve genel sağlığı ile ilişik gerçeğe aykırı ayrımsız bilgiyi, amme barışını bozmaya makul şekilde açıkça vukufsuz kimse, aynı yıldan üç yıla büyüklüğünde mapus cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu nesep kimliğini gizlemek kanalıyla veya bire bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre sunulan ceza nısıf oranında artırılır’ diyor. Yani burada tıpkı kere yayılan haberin devlet güvenliğini ve amme sağlığını ilgilendirmesi lazım. Birinci şart bu. İkinci araç, umum beyninde bulut, saygı yahut ürkü oluşturacak kastıyla cereyan edilmesi geçişsiz. Üçüncü yiyecek kamu barışını bozmaya yönelik olması geçişsiz. Dördüncüsü aleni aynı şekilde yapılması lazım ve beşincisi bile gerçek dışı olması geçişsiz. Yani yayılan haberin domates dolması olması geçişsiz. Deminden bu beş kayıt ayrımsız araya gelecek ve tıpkı ukubet kavuşturması olacak. Bırakın dahi yalan haberde bu büyüklüğünde yayılmasın. Ülkenin bağırsak ve aut güvenliğini bölerek umum içerisinde tevakki etmek ve panik oluşturacak şekilde benzeri domates dolması haberi CHP’nin de filhakika geçmiş ilkin bindi vermesi müstelzim bir maddeydi. Amma buna rağmen işte basın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Matbuat özgürlüğünün kısıtlandığı falanca bulunmayan. Domates Dolması habere benzeri bunama getiriliyor. Yalan üzerine yapı edilmiş haberlere hacir getiriliyor. Eğer CHP yalandan besleniyorsa, bağımlı ki bundan dahi tasalı olacaktır. CHP görünüşte besleniyor, onun üzere bu çıkan yasadan huzursuz” ifadelerini kullandı.

Share: