Samsun sağlık haberleri | 5. Arsıulusal 15. Millî Afiyet ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi Samsun’da başladı

5. Uluslararası 15. Millî Esenlik ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’dahi başladı

SAMSUN Esenlik yönetimi alanında ilmî iş kongresi olan “5. Uluslararası 15. Millî Keyif ve Şifahane İdaresi Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Her sene uyumlu olarak farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşen Millî Keyif ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi’ne bu sene OMÜ ev sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye’üstelik ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları ilmî aynı bakış açısıyla ele kabul etmek, kullanmak ve hal önerileri getirebilmek için düzenlenen kongrede; afiyet hizmetleri yönetimi, afiyet hikmet teknolojileri, esenlik kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında halkla ilgiler, esenlik kurumlarında mühim yönetim, esenlik kurumlarında mali Hile, afiyet kurumlarında istihsal ve işler yönetimi, etraflı dönemli bakım hizmetleri, keyif hizmetlerinde töre bilimi, sağlık sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, keyif iletişimi, sağlık sosyolojisi, afiyet turizmi, akse zamanlarında keyif yönetimi, dalavere bilimleri, esenlik hukuku, akliyeci reçete kullanımı, sağlık yönetiminde nicel teknikler, afiyet personeli göçünün sağlık hizmetlerine yansıması, entegre afiyet hizmetleri, one health (yegâne sağlık), esenlik ekosistemi, uzaktan afiyet hizmetleri, sağlık hizmetlerinde istihdam, teknoloji ve sağlık hizmetleri, pandemi sonrası sağlık hizmetleri, döngüsel tutum, akademik süreçlerde ilmî etik, hastane mimarisi, sağlık hizmetlerinde dijital pazarlama, sağlık hizmetlerinde lojistik ve hazırlık zinciri, sağlıkta ivinti, şifahane enfeksiyonları, esenlik ekonomisi konuları ele alınacak.

“Ikbal ettiğimiz molekül Samsun’la alakalı bire bir ayar sezmek”

Atatürk Kurultay ve Hars Merkezi’nde planlı kongrenin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Çetin Ünal, “Tığ üniversitede kim bütün imkanları, üniversitenin öğrencisi olan antrparantez bu şehirde var olan hep öğrencilerin istifadesine sunacağız. Ayrımsız kontrol merkezi kuruldu, güdük bire bir müddet zarfında bitecek. Şu anda yaptığımız husus laboratuvarların tamamını tıpkı koordinasyona tabi tutmaktır. Bu eğitim bilimi yılı içerisinde 3 ayrımlı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Heves ettiğimiz husus Samsun’la ilişkin aynı değer göstermek. Bunun altında meram namına belirlediğimiz madde, Samsun’un TEKNOFEST kabilinden tecrübelerini gitmek. Bu terbiye yılı içerisinde 3 değişik kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. OMÜ tayin ve itila kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzdelik 30’dan yüzdelik 200’e kadar oluşan bire bir farklılaşma oluştu. Bunların içerisinde temas mezunu proje kuşatmak zorunda olan ayrımsız döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda biz bunu ayan söylüyoruz. Yani proje yemeni eğitimi, şehadetname alması gerekiyor. Bunu üstelik fiilen bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü ayrımsız araştırma üniversitesi adına bürümek, özlük bölgesinin ekonomisine, ticaretine direkt yardım sağlayan bir bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kongre hem zamansal kendisine hem de tema yerine çokça değerlidir. Bu mağaza fikirli salon olarak geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, eğer link ulaştıysa salona direkt katılabiliyor” dedi.

“Sunma yetişkin ve birinci sınıf yönlerimizden biride keyif sektörüdür”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Görgüsüz ise “Bu yaptığımız programlar tafsilatlı aynı süreç ve düzentileme gerektirmektedir. Bu emekte yardımcı olan hocalarımıza de müteşekkiriz. Afiyet bizim arz oylumlu sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa gayrimümkün benzeri şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve esenlik sistemimiz hareketli tıpkı organizma sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki kişi amacıyla duygudaşlık yapması, can kuşu halini anlaması, züğürt ve marazlı yakınlarının dahi doktorları ve çalışanları bereketli bire bir şekilde anlaması balaban bire bir etkenimizdir. Karşılıklı idrak olmadığı antlaşma serencam zamanlarda üstelik görüyoruz sağlıkta ivinti kabil hiç istemediğimiz olaylar görmekteyiz. Samsun tarımda ve ayrıksı sektörlerde üstelik çok iri ayrımsız şehrimizdir fakat yeryüzü majör ve kaliteli yönlerimizden biride afiyet sektörüdür. Değeri haddinden fazla isimsiz, mevrut misafirlerimizin sonra fark ettikleri büyüklükte ayrımsız sektöre sahibiz. Ayrıca sadece OMÜ değil, 17 devlet hastanemiz, 8 ayrımlı özel hastanelerimiz, 2 değişik darülfünun hastanelerimiz ile sektöre burada alnaç veriyoruz. Biz esenlik alanında havza ili sayılırız ve kestirmece 6-7 ilimiz keyif alanında tamamen Samsun’a, alelhusus OMÜ’ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve mekân illerimiz bizlere marazlı nakili yapmaktalar. Çünkü sağlıkta faik olduğumuz iri alanlar var. Sadece kasaba illerimiz değil, ancak dışından bile parasız nakillerimiz bizlere gelmekteler. Sağlık sektöründe sizlerin dahi yardımıyla haddinden fazla ferah bir noktadayız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının arkası sıra çalgı aleti dinletisi yapıldı.

Share: