Gülsün Bilgehan: “İyi Ki Bahriye Üçok Kabilinden Külhanbeyi Kadınlar Vardı. Cesur Kadınlar Var Olmaya Bitmeme Edecek Türkiye’de”

Öğretim Üyesi ve politikacı Bahriye Üçok, katledilmesinin 32. yılında Ankara’üstelik planlı etkinlikte anıldı. İnönü Vakfı Komutan Yardımcısı, sakat CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, “İyi kim onun kadar cesur kadınlar vardı. Kabadayı kadınlar var olmaya bitmeme edecek Türkiye’de” dedi. 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise “Olur, Temel değişmeli. O temel ileriye akilane değişecek, geriye akıllıcasına değil. Laiklik uğruna canını feda etmiş olan Bahriye Üçok’un bizden beklediği madde toplumda laikliği daha beledi hale getirmektir” diyerek konuştu.

6 Ilk Teşrin 1990’üstelik evine gönderilen ayrımsız bombayla katledilen öğretim üyesi ve politikacı Üçok, ölümünün 32. yılında Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte anıldı.

İnönü Vakfı Komutan Yardımcısı ve bozuk CHP Ankara Mebus Gülsün Bilgehan, Atatürkçü Akıl Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı ve eski CHP Milletvekili Şenal Sarıhan etkinliğe katıldı. Bilgehan konuşmasında ezcümle şunları söyledi:

BİLGEGAN: BAHRİYE ÜÇOK HALA HATIRLANIYOR

“Bahriye Üçok hala hatırlanıyor. 32 yıldır sonuçlanamayan vahşiyane, ödlek işlenen bir cinayetin ardından kaybettiğimiz benzeri ışıklı eş, Cumhuriyet kadını. İnönü’nün sözlerini hatırlamanın bir sefer elan zamanı. O birlikte çokça manidar, yeniden gündemde. İnönü o adlı sözünü, haddizatında ‘sabırlı olun’ demiş ama siyasal tarihe ‘bıçkın olun’ diye geçmiş. 1931 yılında basın yasası üzere söylüyor. O ant üstelik matbuat yasasına uygulanmak memul bir nedenle Meclis’te yaptığı aynı konuşmada o ünlü sözünü söylüyor. ‘Basına sıkı denetim infaz etmek, gazeteleri yasaklamak, cezalandırmak yeterli değil. Yapmamız gerekiyor. Demokraside bu yoktur’ diyor.

Ben Avrupa Konseyi Meclisi’ne seçilip gittiğimde Meclis’teki eş oranı yüzde 4’tü. 22 karı vardı.

“İYİ Kİ ONUN GİBİ YÜREKLI KADINLAR VARDI”

1934’te Atatürk Türk kadına seçme ve seçilme hakkını verdiğinde Türkiye, Meclis’teki karı oranıyla dünyada ikinciydi. Son verilere baktım. 2022 yılının politik katılımda Türkiye 112.sırada. İkinci amiyane 112.sıraya gelmişiz. Genel kendisine baktığımızda ise 146 büyüklük zarfında avrat eş eşitliğinde Türkiye 124.sırada. Bunları düşününce, ‘nereden nereye gelmişiz diye düşünmemek olanaklı değil.

Tarihimizi arz azından yeni kuşaklara haddinden fazla gür anlatmalıyız. Çünkü hainler ile kahramanların düz değiştirilmek istediği ayrımsız ülkede yaşıyoruz. Geleceğimiz onlara sınırlı. Onları yüklenmek ve ferah semirtmek birlikte bize sınırlı.

Bahriye Üçok’u nazikâne anıyorum. İyi kim onun gibi korkusuz kadınlar vardı. Bu korkusuz kadınların işi elan bitmedi. Kabadayı kadınlar var olmaya bitmeme edecek Türkiye’de.”

SARIHAN: ÜÇOK’UN BİZDEN BEKLEDİĞİ, LAİKLİĞİ ELAN YERLEŞİK AYLA GETİRMEK

Bilgehan’ın ardından kortej düz Sarıhan şunları kaydetti:

“Geçmişi, bizim amacıyla uğraş edenleri unuttuğumuz ahit geleceği ihdas görevini ve sorumluluğunu birlikte unutmuş oluyoruz diye düşünüyorum. Geleceğin inşası halas mücadelemize önderlik etmiş, bize bağımsız bire bir mevki ihsan etmiş olanlara borcumuz kadar, isimsiz kahramanlarına ve Cumhuriyet Altını devrimlerine cemaat çıkmak üzere verdikleri mücadeleler nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olanlara bile tıpkısı borçtur diye düşünüyorum.

4 Orak Ayı 1972. Üçok’un Meclis’teki önce konuşması gericilikle mücadele ile ilişkin. Gericilikle savaşım konusunun altını çizen tıpkısı konuşmayla parlamentoda göreve başlıyor. Bu birlikte onun çizgisinin, hangi eylemek istediğinin, neyle uğraş ettiğinin vazıh kanıtı.

İran’dahi demincek kadınlar ölüm pahasına sokaktalar. Ahiret Yolculuğu pahasına saçlarını açmış durumlar. Bu, ürkmek duvarının aşıldığı anlamına geliyor. Yanı başımızda İran gocunmak duvarını aşarken, biz 20 yıllık bire bir sürecin sonrasında alışılagelen demokratik yollarla iktidarın değişmesi için ceht gösterirken, anca tıpkısı hatalı yapıyoruz kim, ortadan kalkan sorunları yeniden delmek ve yeniden, gerici bulduğumuz iktidara olanaklar tanıyan eskimemiş hatalar fayrap etmek kabilinden aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz.

Mayıs’ta seçimler olduğu ahit terakkiperver ve devrimci sonuçlar çıkacaktır. Hepimiz hazırız. Günah yapmamak geçişsiz. Akıllıca hamle kovmak lazım. Hangi yapıyor AKP, ‘O Esas değişmeli’. Evet, Temel değişmeli. O esas ileriye akla yatkın değişecek, geriye doğru değil. Laiklik için canını feda etmiş olan Bahriye Üçok’un bizden beklediği madde toplumda laikliği elan beledi arkaç getirmektir.”

BOZKURT: SAYISIZ CUMHURİYET AYDININI TESMIYE ETMEK ZORUNDAYSAK, BU, COĞRAFYADAKİ TEK LAİK CUMHURİYETİ NAMEVCUT IKA ÇABASININ ÜRÜNÜ

ADD Umumi Başkanı Bozkurt ise, “Hallacı Mansur, İbni Sina, İbni Haldun, İbni Erginlik; Batı’bile tashih ve Rönesans’ın ateşleyicisi olanlar neden kafir car edildilerse, sebep Mustafa Sagir diye niteleyerek bire bir eş Mustafa Eksiksizlik’i namevcut ika görevi üstlendiyse, sebep biz yıllardır değme 24 Ocak’ta Kasıt Mumcu’yu, 31 Ocak’ta Yaşamış Aksoy’u, 6 Teşrinievvel’dahi Bahriye Üçok’u, rastgele 21 Ekim’üstelik Ahmet Taner Kışlalı’yı; Turan Dursun’u, Bedrettin Cömert’i, Abdi İpekçi’yi, Kırıcı Emeç’i ve daha sayımsız cumhuriyet aydınını anmak zorunda kalıyorsak, bu aslında yüzlerce yıllık acun sömürü ve emperyalizm tarihinin bu coğrafyadaki koloni hatlarını kaybetmemek üzere, bu coğrafyadaki bir tane laik cumhuriyeti bulunmayan ika çabasının ürünüdür. Bahriye Üçok’u katleden bile odur” ifadelerini kullandı.

Share: