Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu: “Türkiye Toplumu Artık Ücretliler Toplumu Haline Geldi”

GÖKAY ŞİMŞEK

Türkiye Ihtilalci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Iştiyak Çerkezoğlu, Bilecik’te; “Minimal ücret dediğimizde sayı farkı ücreti konuşuyoruz, çünkü Türkiye toplumu imdi bire bir ücretliler toplumu haline geldi. 70’lerin, 60’ların Türkiye’sinde değiliz. Zaman Türkiye toplumunun dörtte üçü ücretli çalışıyor ve ücreti ile hayatını kazanıyor” dedi.

DİSK Genel Başkanı Heves Çerkezoğlu DİSK Oluşum İşçileri Sendikası, Pencere Keramik İş Sendikası ve Gıda İş Sendikası’nın Bilecik’teki binasının açılışına katıldı. Çerkezoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“EMEĞİN KAYBETTİĞİNİ ANAMAL KAZANIYOR”

“Bugün hem bire bir taraftan Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılını tartıştığımız tıpkı dönemde böylesine düşündürücü bire bir günde Bilecik’teyiz. Epey Türkiye tarihinin genişlik ağırlık dönemlerinden birisinin içinden geçiyoruz. Soylu Erki akse, pandemiyle gelişigüzel henüz bile ağırlaşan bir proses. Bugün Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin belki eşi tıpkısı yepyeni tıpkısı bölüşüm krizini yaşadığımız ayrımsız süreçteyiz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz bilcümle da övünüyorlar evet, ‘Türkiye şu büyüklüğünde büyüdü, bu kadar büyüdü’, en son 2’nci çeyrek rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 7.6 büyümüş. Amma bu büyümeden işçi sınıfı, emekçiler, emekliler kamu çalışanları payını alamıyor. Emeğin, hep ürettiğimiz değerden aldığı hisse temas güzeşte dönüş henüz azalıyor. Emeğin kaybettiğini sermaye kazanıyor. Yani bu aslında direkt bölüşüme dayalı, ürettiğimiz değerin bölüşülmesine dayalı bire bir tercih.

“ZAMAN İŞSİZLİK RAKAMLARI ÇİFT HANELERE ÇIKTI”

Bunu üstelik biliyoruz kim, şu zaman yaşadığımız bu tabela, bu faziletkâr pahalılık, bu hanay pahalılığı, bu aylaklık, bu yetersizlik, işte bugün aylaklık rakamları açıklandı. Çift hanelere daha çok TÜİK rakamlarıyla üstelik. Bu levha tesadüf değil. Bu tabela Türkiye’yi 20 yıldır başöğretmen Türe ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, onların politikalarının, tercihlerinin tıpkısı sonucunu yaşıyoruz ama bunun bütün tersi de olanaklı. Yani, ürettiğimiz değerin adilane paylaşıldığı, emeğin ürettiğimiz değerden doğruluk ettiği payı aldığı, ücretlilerin insancasına yaşayacak aynı düzeye çıkartıldığı, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altındaki benzeri minimal ücrete milyonların mahkum edildiği bu Türkiye’yi tamamen tersine vermek ve adilane taksim etmek gibi.

“YABANSI DERECEDE GERİLEYEN BİR ASGARİ SEVAP VAR”

Minimum ücretin durumuna baktığımızda yıllar içerisinde hava gücü adına alişilmamiş derecede gerileyen bire bir asgari ücret var. Reel kendisine geriliyor, cirim yerine artıyor. Minimal ücreti konuşurken tığ Türkiye’bile sembolik tıpkısı ücreti konuşmuyoruz. Minimal ecir dediğimizde averaj ücreti konuşuyoruz zira Türkiye toplumu daha çok ayrımsız ücretliler toplumu haline geldi. 70’lerin, 60’ların Türkiye’sinde değiliz. Zaman Türkiye toplumunun dörtte üçü ücretli çalışıyor ve ücreti ile hayatını kazanıyor. Zımnında böylesi bir toplumda minimum ücretin ortalama tıpkısı ecir olduğu, çalışanların yarsından fazlasının minimal sevap ve civarında tıpkı ecir ile çalıştığını bilelim. O nedenle asgari ecir sonuç mertebe balaban. Avrupa ülkelerindeki kadar sembolik bire bir ücret değil. Oralarda minimal ücret ile çalışanların oranı yüzde 2’dir, 3’tür, 5’tir yer aşkın. Bizde yüzde 50’nin üzerinde. Hep bu süreçte minimal ücrete yapılan artışlar özge ücretlere dahi bire bir oranda artma yapılmadığı amacıyla Türkiye henüz çok bire bir minimal ücretliler toplumu haline geldi. Minimal ücretin durumuna baktığımızda yıllar içerisinde hava gücü adına alişilmamiş derecede gerileyen tıpkı asgari sevap var. Tam olarak geriliyor, misil kendisine artıyor, bu yıl ilk kez bizim mücadelemiz ile temmuzda yeniden doğrultmak zorunluluğunda kaldılar. Ama çekicilik gücü anlamında minimum ecir alişilmamiş derecede geriledi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPLAM BİR İYİLEŞME ŞARTTIR”

Bağımlı Türkiye bir seçime gittiği amacıyla minimal sevap rakamları biraz havalarda uçuşmaya başladı. Amma bizim bu noktada söylediğimiz DİSK-AR’ın filhakika araştırmaları ile önümüzdeki ayın başında, fasıla başında kamuoyu ile paylaşacağız. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kaybının giderildiği, büyümeden, milli sağlık artışından payını alan ve genişlik azından tıpkısı evde 2 yaşama çalıştığı ahit bu eve benzeri fakirlik sınırı büyüklüğünde dirimsel girebilmesini sağlayacak bire bir minimal ücret belirlenmelidir. Gayrı taraftan asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesini ortadan kaldıracak biraz ilk tabir ettiğim sendikalaşma ve şişman uyuşma hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Üçüncüsü da Türkiye ekonomisinde bütün ayrımsız iyileşme şarttır. Bu kadar efdal bire bir şişkinlik sarmalının içine girdiğimiz tıpkı süreçte asgari ücretin ve bütün ücretlerin çalım gücünü yüklenmek tür imkânsız. O nedenle Türkiye ekonomisinin ana rotasının değişmesi lazım. Bu rota ne yıllardır? Türk lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması konusunda kurulu tıpkı nema politikası izleniyor. Bunun değişmesi geçişsiz. Yani üretime dair ekonomi yöntem mihman, güvenceli benzeri istihdam yaratacak ve ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı tıpkısı ücret politikası, adil benzeri idrak sistemi fakat böylelikle asgari ücret ve bilcümle ücretlerin insanca tıpkı seviyeye çıkartılması benzer olacaktır.”

Share: