7 bin 784 melez hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Himaye ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü’nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, akıbet 10 yılda mütenevvi nedenlerle yaralanan 38 bin 631 melez hayvanı, otama ve rehabilite edilerek, natürel ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 aşılanmamış hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi devam ederken, 453 yaban hayvanı ise hayvanlar bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Karışık Hayvanı Tezyit Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Için Yönetmelik’ ve uluslararası sözleşmeler göre tabii afat, kasaba sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma kadar nedenlerle bakıma ve tedaviye eksikli olan çandır hayvanları üzere otama ve rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvanlar bahçeleri, uray ve sivil topluluk kuruluşlarınca yapılan protokoller ile çandır hayvanları otama edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu şekil devreye girdi. Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca kurulan önceki istirdat ve iyileştirme merkezi olan Bursa Fehamet Enerjik Çandır Hayatı Istirdat ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmet vermeye başlaması ile tedavi ve rehabilitasyon henüz şümullü yapılmaya başlandı. Vekâlet vasıtasıyla rastgele toprak müdürlüğü bünyesinde aşılanmamış hayvanı istirdat ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Sazak, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay olmak için 11 ilde kurtarma merkezi mensur edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 KARIŞIK HAYVANINA TEDAVİDKMP marifetiyle son 10 yılda 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek saf dirim ortamına bırakıldı. 2021 yılında değişik nedenlerle yaralanan, zarar gören 8 bin 957 aşılanmamış hayvanının 5 bin 450’si otama edilerek, gine doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 aşılanmamış hayvanı doğada çorlu ya de güçten düşmüş kendisine bulundu. Bunlardan 1017’sinin otama ve iyileştirme süreci devam ederken, 7 bin 784 yaban hayvanı baştan doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 karışık hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.Share: