Vekil Üzüntülü, “Zayıflık” temalı Yüksekokul Buluşmaları’na katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kükremek Kederli, ilk defa Türkiye Güçsüzlük Profili Araştırması’nın yapılacağını belirterek “Araştırmayla Türkiye’birlikte yaşlanma hızı, yaşlılığa tutkun sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları kabilinden güçsüzlük alanındaki politikalarımıza yan verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Vekil Yanık, akademisyenlerin katılımıyla aynı otelde planlı “Ihtiyarlık” temalı 4. Yüksekokul Buluşmaları’na katıldı.

Akademi Buluşmaları’nın Nezaret politikalarının oluşturulmasına katkı sağladığının altını çizen Kederli, dünya genelinde doğurganlık hızının düştüğüne ve buna koşut olarak yaşlanmanın arttığına dikkati çekti.

Acılı, mütebeddil özlük yapıları, çağın getirdiği hızlı değiş ve dönüşümlerin yıpranmamış politikalar üretme ve hizmet modelleri geliştirmeyi lazım kıldığına meni ederek “TÜİK verileri, ülkemizde 65 gözyaşı üstü kişilerin oranının 1990 yılında yüzdelik 4,3 iken 2021 yılında 2 katından fazla artarak yüzde 9,7’ye çıktığını söylüyor. Buğulanmış isim oranında serencam 30 yıldaki artım göz önüne alındığında, 2030 yılında Türkiye’birlikte buğulanmış can oranının yüzde 12,9’a çıkacağı öngörülüyor.” ifadesini kullandı.

“Doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü”

Bakan Üzüntülü, doğurganlık oranında dahi benzer ayrımsız tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“1990’dan 2021’e Türkiye’de doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü. Bu format, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını göstermektedir. Umumi anlamda baktığımızda, serencam 30 yılda yaşanan eş yapısındaki değişim bir şekilde bitmeme ederse zihayat koca oranının 2030’bile yüzdelik 14’e düşmesi beklenmektedir. Nedeniyle nüfusun yaşlanmasına müteveccih tıpkısı gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor.”

Türkiye’birlikte son 20 yılda afiyet, toplumsal bakım ve teknolojideki gelişmelere mecbur namına hayat süresinin uzadığını de aktaran Izdıraplı, çağın gereklerine makul politikalar boşaltmak için bakir imkanları değerlendirdiklerini, bakım hizmetlerine yönelik yaklaşımlarını bile bu tabloyu dikkate alarak yapılandırdıklarını söyledi.

Bakanlığa ilişkin huzurevlerinden 14 bin buğulu hizmet alıyor

Yaşlıların aileleriyle, bulundukları içtimai çevrede, hareketli ve dosdoğru şekilde hayatlarını sürdürebilmesinin temel yaklaşımları olduğunu vurgulayan Kederli, kuruluş hizmet ihtiyacı bulunan yaşlılar üzere tafsilatlı devamlı bakım hizmeti, öz evinde yaşamını daim olmak isteyenler için evde hizmet, gündüzlü hizmet hizmeti ve esenlik hizmeti desteği üzere türlü destekleri sağladıklarını anımsattı.

Icra Vekili Üzüntülü, 500 binden aşkın özürlü ve yaşlının ailesine evde hizmet ödemesi yapıldığını ayrıca 2016’dan itibaren Yaşlı Destek Programı’nın uygulandığını belirterek şöyle konuştu:

“Ancak ara sıra durumlarda eş beraberinde bakım atfetmek tür olmuyor. Hakeza durumlarda büyüklerimizi kuruluş bakımına alıyoruz. Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında huzurevlerimizde bakıma ihtiyaç duyan tekmil yaşlılarımıza acun standartlarının üstünde hizmet hizmeti sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 17 bin kapasiteli, 167 yaşlılar yurdu ve nemli hizmet ve iyileştirme merkezimizde kısaca 14 bin yaşlımız bakım alıyor. Mutluluk genelinde ruhsatlandırılması ve denetimi Bakanlığımız eliyle sağlanan 261 özel huzurevimizde da 12 bin 275 yaşlımıza bakım veriyoruz.”

Kederli, Bakanlığa vabeste 37 gündüzlü kuruluşta ise 538 yaşlıya hareketli yaşlanmalarını destekleyecek gün bakım hizmetinin sunulduğunu aktardı.

SOHEP ile nemli erat ve aileleri desteklenecek

Nazır Üzüntülü, “Yeryüzü Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Arsıulusal Siper Altındaki Kişilerin Toplumsal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi” (SOHEP) ile birlikte yavru, karı, engelli ve buğulanmış fertler başta görünmek için hem Türk vatandaşlarına hem üstelik arızi ve uluslararası siper altındaki bireylere müteveccih apotr ve inhibitör hizmetlerin iyileştirilmesini amaçladıklarını anlattı.

Projeyle buğulu erler ve hizmet veren ailelerini destekleyerek karı birlikteliğinin güçlendirilmesi ve buğulanmış refahına katkıda bulunulmasını hedeflediklerini dile getiren Yanık, bu kapsamda Adana, Hatay, Şanlıurfa, Sazak, Bursa ve Osmaniye’üstelik “Yatısız Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi” açılmasının planlandığını ve ilkinin birlikte 7 Ekim’de Mersin Ağacı’birlikte hizmete alındığını tabir etti.

Türkiye Zayıflık Profili Araştırması ilk defa yapılacak

Huzurevi sakinleri amacıyla “Heybetli Gençler Erinç Bocce Ligi Turnuvaları” düzenlendiğini, avlu boyu öğrenme politikaları çerçevesinde yaşlıların üniversitelerde eğitim almasına imkân sağlayan “tazelenme üniversiteleri”ni yaygınlaştırdıklarını, Sayısal Ilkbahar Projesi’ni bile yürüttüklerini aktaran Üzüntülü, şunları kaydetti:

“Etkili yaşlanmayı çoğaltmak ve nemli haklarını pekitmek için ‘2030 Ihtiyarlama Seziş Belgesi’ ve gösteri planını hazırlıyoruz. Bu vizyon belgesi doğrultusunda bakir proje ve programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yetersizlik alanındaki siyasa ve hizmetlerimizi yaş ve eşey temelinde ayrıştırılmış veriye dayalı tıpkı yaklaşımla gerçekleştirmeye hele ehemmiyet veriyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bir nice araştırı var. Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması bile önümüzdeki günlerde başlayacağımız araştırmalardan birisi. Bu araştırma ülkemizde ilk defa yapılacak, geleceğe yansımasının birlikte çokça koskocaman olacağı kanaatindeyiz. Araştırmayla Türkiye’üstelik ihtiyarlık, yaşlanma hızı, yaşlılığa mecbur sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi güçsüzlük alanındaki politikalarımıza cephe verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Ulusal yaşlanma politikamız doğrultusunda, umum hizmetlerimizi nüfusun çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yükseltmek amacındayız.”

Nezaret bünyesinde oluşturulan birimler

Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanı Kederli, cemi bu çalışmalara sivil toplumun, üniversitelerin ve sair parçalanmamış sosyal tarafların katılımının haddinden fazla yetişkin olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda Bakanlık bünyesinde Sivil Toplumla İş Birliği ve Proje Kat Başkanlığının kurulduğuna, Toplumsal Taraflarla İş Birliği Kurulunun oluşturulduğuna dikkati çekti.

Sivil Cemiyet Önsezi Belgesi ve 2022-2023 Gösteri Planı çerçevesinde yapılan Akademi Buluşmaları’nın daha ilk “kadının güçlendirilmesi”, “çocuk” ve “karı” temasıyla düzenlendiğini anımsatan Yanık, “yetersizlik” temasıyla gerçekleştirilen bugünkü buluşmadan dahi bereketli sonuçlar alınacağına inandığını vurguladı.

Vekil Izdıraplı’ın konuşmasının peşi sıra güruh, basına sadık bitmeme etti.

Share: