TR82 Bölgesi Bölge Planı İl Çalıştayları tamamlandı

TR82 Bölgesi 2024-2028 Havza Planı tedbir çalışmalarını tay tay arabası Şimal Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde devlet çalıştaylarını tamamladı. Umumi Kâtip Dr. Serkan Tüvana, Bölge planı çalışmalarına başladıklarını belirterek, hazırlayacakları planın ati 5 almanak sürede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri amacıyla kalkınma gayeli tıpkısı kere haritası olacağını söyledi.

Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü koordinasyonunda ölçülü TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Kesim Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Rum Kalkınma Ajansı (KUZKA) eliyle 27 Haziran’bile Çankırı’üstelik, 29 Haziran’dahi Sinop’ta yapılan devlet çalıştaylarının sonuncusu Kastamonu’bile gerçekleştirildi.

TR82 Bölgesi Mıntıka Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan fakat baskın afeti nedeniyle ertelenen Kastamonu Kesim Planı İl Çalıştayı, bölgedeki kamu sektörü, hür teşebbüs ve sivil topluluk kuruluşlarının katılımıyla Ajansın Bakım Binasında yapıldı.

Katılımcı yaklaşımla hesaplı çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 ustalık (Konuşu Göstergeler, Rekabet Gücü ve Envestisman Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşeri Anamal, Sosyal Kalkınma, Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik ve Altyapı, Katıksız ve Tarihi Değerler, Firez, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre – Kıran Riskleri ve Ekincilik ve Kırsal Kalkınma) masada aynı araya gelen katılımcılar, konularına ilgilendiren fikirlerini ortaya koydu. Bölge planına elan fazla görüşün yansımasını tedarik etmek için “Dış Hissedar Anketi” dahi düzenleyen KUZKA, buradan ati fikirleri da nahiye planına yansıtmayı hedefliyor.

“Yaptığımız çalıştay ile kâin sorunlara çözüm önerileri getirmeyi planlıyoruz”

Yıldız Rum Bölgesi’ndeki mevcut sorunları ve bunlara hal önerilerinin getirileceği, bulunan potansiyelin kullanılabileceği benzeri nahiye planının oluşturulması üzere tedbir çalışmaları yürüttüklerini tamlayan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Taze, “Bugün Kastamonu’bile ülke çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 7 çıngı tematik masada hava ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, hususi sektörden katılan temsilcilerimiz ilişik bahis başlıkları çerçevesinde çözüm önerilerini, izlence ve proje önerilerini sunuyorlar. Nahiye planları planlama hiyerarşisi içerisinde kalkınma planından bilahare eğin ölçekli tıpkı traksiyon. Bu yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Uran ve Teknoloji Bakanlığı yoluyla hem bölgesel evolüsyon millî stratejisi hem birlikte nahiye planları hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yerelde kesim planlarının uygulaması hazırlık çalışmaları kalkınma ajansları vasıtasıyla yürütülüyor, Bakanlığımız bile bu çalışmaları eş güdümlü ediyor. Üç ilimizde üstelik kesim planıyla dayalı yaptığımız çalıştaylarımızın sonuncusunu bugün Kastamonu’de gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Çalışmaların neticesinde yıl sonuna kadar toprak planın taslağının oluşturulacağını belirten Umumi Kâtip Gailesiz, “Gine tıpkısı devlet çalıştayı gerçekleştirerek burada yapılan çalışmaların akabinde sâdır konkre önerileri gine ayrımsız yorum imkanımız olacak. Yapacağımız çalıştay akabinde üstelik gelen öneriler doğrultusunda çekim metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığına üstelik eskiz metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında birlikte nahiye planının Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Tığ birlikte çalışmalarımızı bu takvime bakarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mıntıka Planı ile 3 ilin kalkınma gayeli nöbet haritası oluşturuluyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınma gayeli benzeri misil haritası oluşturulduğunu rapor fail Dinç, “Kesim planları, bölgede bulunan illerin kâin potansiyelleri ile sorunlarının çözümüne müteveccih benzeri kat haritası içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları kesin benzeri şekilde belirlenmiş ve bunlar kesim gerçeklikleriyle ve ilmî verilerle kanıta dair politikalar üretecek şekilde hazırlanmaktadır. Biz da hazırladığımız havza planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 yıllık dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu bölge planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda de lüzumlu kalkınma ajansı namına bizler lüzumlu üstelik sair gurur ve kuruluşlar çalışmalarını buna uyumlu benzeri şekilde gerçekleştiriyor olacaklar. Bu anlamda kesim planları önümüzdeki 5 yıla çerağ tutaç ayrımsız iş olduğunu düşündüğümüzde berenarı muhteşem tıpkı iş” ifadelerini kullandı.

“Havza planı bölgenin potansiyelini daha etkin kullanmamızı sağlayacak”

İdareciler namına üzerlerinde çalıştıkları konuların muvaffakiyetli aynı şekilde uygulanabilmesi için reçetenin haddinden fazla sağlam olması gerektiğinin altını çizen Vali Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Bu bile çok gür planlama ile gerçekleşir. Haddinden Fazla ferah planlama birlikte sahada bu iş için baş yoran, o bölgede canlı eksperlik alanlarına giren konulara bilge, çokça ongun çözümleme fail insanların üretmiş olduğu politikalar ile gelişir. Sahada uygulayacağınız hangi kadar çok olursa olsun, onlara uygulayacağı politikaları haddinden fazla iyi aktarmanız ve politikaların dahi bölgeyle birlikte çokça gani uyuşması geçişsiz. Türkiye’nin çokça evire çevire benzeri hafızası var ve çok kaliteli yetik insan gücü var. Bu herif gücümüzü, geçmişimizdeki tecrübemizi mevcut dünyadaki konjonktürü haddinden fazla iyi okuyarak, ülkemizin ve özelde bile bölgelerimizin ihtiyaçları ve taleplerini, imkanlarını, potansiyelinin evirileceği aşamayı dahi çok gür analiz ederek bunları birleştirerek planlamaya bağımlı tutarsak inşallah bizler bile bundan sonraki süreçte azamet, ulus adına neler yapacağımızı bilen, bunun amacıyla hazırlıklarını, planlarını yapmış izzet ve mahirane adına yolumuza bitmeme ederiz”

Kastamonu’nun herhangi bir alanda bünyesinde sakil anlamda potansiyel bulunduran tıpkısı coğrafya olduğunu aktaran Ilbay Çakır, şunları kaydetti: “Bunu anlatırken adam dörtköşe bir şekilde konuşuyor zira seçkin konuda bahsedeceğimiz imkan ve yetenek var. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden turizme, spordan sahile her konuda bünyesinde benzersiz imkanlar barındıran tıpkı coğrafya. Bu coğrafyada tığ idarecilere düşen sunma heybetli görevlerden ayrımsız tanesi de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetleri akla yatkın benzeri şekilde hazırlayıp planlamak. Bu birlikte Kastamonu özelinde siz kızıl arkadaşlarımızın özelikle sivil sosyete kuruluşların andıran ilişki ve desteğiyle özelikle bu yörenin insanlarının, bu işe mir yoran insanların analizleri, yorumları, önerileri bizim açımızdan son aşama yüce.”

Açım konuşmalarından sonradan Kastamonu’daki amme, hür teşebbüs ve sivil cemiyet kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi. Mecmu 7 tematik masada Kastamonu’ya ait mesail ve çözüm önerileri ele alındı. Eksperlik alanlarına göre tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda ilin sorunlarını masaya yatırdı. Elan sonraları katılımcılar marifetiyle sorunlara ilgilendiren verilen çözüm önerileri tıpkı tabloda birleştirildi. Tematik masa çalışmalarının tamamlanması sonrasında ise sorunlar ve çözümlere ait katılımcılardan elde edilen veriler derinti tutanaklarına işlendi.

Şimal Anadolu Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Mıntıka Planı tedbir çalışmaları çerçevesinde il çalıştayları, düz çalışmaları ve masa başı araştırmaların tamamlanması sonrasında eskiz havza planı hazırlanacak. 2024-2028 Yılı TR82 Nahiye Planı’nın 2023 yılının evvel yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. – KASTAMONU

Share: