Toplumsal ev projesinin temeli 25 Ekim’de atılacak! İşte heyecanın tavan yaptığı 17 il

Reisicumhur Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 81 ilde içtimai ev projesinin başlatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar de akıllıca fiyatlarda hem yer hem dahi konut sahibi olabilmek için projeye büyük sargı göstermişti. Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstelik esbak periyot “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” kapsamında yaklaşık 5 milyon vatandaşın projeye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İLK TEMEL 25 EKİM’DE ATILACAK

Toplumsal göz projesine başvurular 31 Teşrinievvel’e büyüklüğünde bitmeme edecek. Konuya ilişkin ise yıpranmamış detaylar ortaya artık. Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Uğur Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük içtimai konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ilk Teşrin’bile Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

17 İL BELLİ OLDU

Proje kapsamında 5 bin konutun asil atma törenlerinin gerçekleşeceği 17 toprak ise muhtemelen oldu. Ankara, Afyon, Amasya, Okumuş, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Yardımcı, Yozgat ve Zonguldak oluşmak amacıyla bu illeri sıralayan Vekil Alım, şu ifadeleri kullandı: “Aylardır bu projeye tedbir içerisindeyiz. 31 Teşrinievvel’e büyüklüğünde referans süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini nazik benzeri coşkuyla atacağız.”

Nezaret aracılığıyla projeyle ilgilendiren kullanılmamış görseller üstelik paylaşıldı:

NASIL VE NEREDEN BAŞVURULABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı ve adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” yerine belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Kültür Bankası ve Halk Bankasının çıkışlı şubeleri ve e-Kerem aracılığı ile yapılacak. Bankalar marifetiyle yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ilk Teşrin 2022 tarihleri ortada akseptans edilecek. e-Fehamet başvuruları ise 28 Ilk Teşrin’dahi sona erecek. Basamak tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında referans yapılacak. Adalet sahiplerinin bölük tipleri, münakasa yapıldıktan bilahare “göz belirleme kurası” ile belirlenecek ve müracaat bedeli 500 liralık olacak.

Başvurular “Martir Aileleri, Terör, Savaş ve Yer Malulleri”, “Yer az yüzdelik 40 sakat vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki çoluk çocuk” ve “Ayrıksı müşteri adayları” imkânsız amacıyla 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması yahut mücbir esbap zımnında projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine vukuf verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, skor, brüt metrekare, kemiksiz metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonradan belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 önceden, 240 kamer vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini izleme eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Adalet sahiplerinin konutlarına ilgilendiren kalan borç bakiyesi ve maaş taksitleri herhangi bir yılın ocak ve orak ayı aylarında koyulmak için yılda 2 sefer, aynı geçmiş 6 maaş dönemdeki vazifeli maaş artma oranı dikkate alınarak İdarece belirleme edilen oranda artırılacak.

KİMLER MÜRACAAT YAPABİLECEK?

TOKİ tarafından düz yazı edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl tevakkuf fail veya proje il nüfusuna mukayyet, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine talih sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, henüz önce TOKİ aracılığıyla ocak satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.Başvuru sahipleri kafa koçanı ile projenin bulunduğu ildeki mezun banka şubelerinde “Referans ve Mübayaa Taahhütnamesi” imzalayacak.Içtimai konutlar için aynı haneden biricik müracaat alınabilecek, nagehan fazla müracaat yapılması yerinde başvurular temelsiz sayılacak.Martir aileleri, harp ve misyon malulleri ile bunların dul ve yetimleri aut başvuruda bulunacaklarda, mahiye derece halkı gelirinin referans tarihi itibarıya azık, sefer değme makule aldıkları yardımlar dahil kalkışmak için İstanbul amacıyla sunu fazla kesin 18 bin lira, ancak genelinde ise genişlik çok 16 bin lira olması şartı aranacak.”Dinç” kategorisine 14 Eylül 1992’den sonra doğanlar başvurma edebilecek.”Martir aileleri, terör, harp ve hizmet malulleri” kategorisine, TOKİ ve Toplumsal Güvenlik Kurumu sisteminden “Türe Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular yemeden içmeden vezneci şubelerinden alınacak, e-Çap üzerinden müracaat yapılamayacak. Ittifak aşamasında, göz başvurusu yapılan iklim sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dayalı adrese dair kişi taşıt sisteminden alacakları vesika veya başvuru yapılan memleket nüfusuna kayıtlı olduklarına ilgili vesika istenecek.”Emekliler”, SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi yahut emekli olduğunu gösteren belge ile müracaat yapabilecek. Ahiret Yolculuğu eden emeklinin emekli sıfır eşi bile başvurabilecek. Fakat ahiret yolculuğu eden emeklinin mahiye maaşını düz kızları dünya, e-Celal üzerinden başvurulanlar kavil aşamasında ibraz edecek.Mânialı vatandaşlar, Sakat ve Buğulanmış Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce sunulan kimlik kartının fotokopisi veya parçalanmamış teşekküllü bire bir büyüklük hastanesinden münfail genişlik beş altı yüzdelik 40 mânialı olduğuna dayalı makbul keyif gök bilimi raporuna ilgilendiren doküman ile başvurabilecek. e-Şevket üzerinden başvuranlar üzeri fotokopisi veya belgeyi uyuşma aşamasında ibraz edecek.18 yaşından gerçekten mânialı çocuğu olan esas veya cet kendi namına “mânialı” kategorisinden başvuru yapabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Referans sahipleri beyninde “Adalet Sahibi Tayin Kurası”, kâtibiadil huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Martir aileleri, terör, savaş ve yer malulleri ile yeryüzü birkaç yüzdelik 40 özürlü vatandaşlara ayrı ayrı hane sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, bölük sayısının yüzdelik 20’si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan ilavesi referans olması halinde türe sahipleri ad çekme ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride familya sahibi olmaya hak kazanamayanlar, “gayrı alıcılar” kategorisindeki başvuru sahipleri üzere yapılacak kuraya dahil edilecek.

“Başka alıcılar” kategorisindeki adalet sahipleri da ad çekme ile belirlenecek. Kura yeri ve programı henüz sonra TOKİ’nin internet sayfasında açıklanacak. Değersiz, adalet sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 çalışma günü sonrasında müracaat yapılan bankanın çıkışlı şubeleri ve ATM’lerinden izansız alabilecek. Türe sahibi olan ve daha sonradan sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene büyüklüğünde devredemeyecek, Taşınmazlar Satış İşlemleri Özel Ahbaplık Hükümlerine tabi olacak.Share: