TBMM’de Lokma Tatlısı Yapan Içtimai Güvenlik Uzmanı Atagün: “Ücretli Ebeveyn İzni Öneriyoruz… Babalar Emzirme İzninden Günde Sunma Birkaç 1 Saat Yararlanmalı”

TAMER ARDA ERŞİN

TBMM’birlikte Kadınların İş ve Sülale Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Madun Komisyonu’nda lokma tatlısı işleyen Sosyal Asayiş Uzmanı Nilüfer Atagün, ücretli ebeveyn izni ve babalara dahi günde sunma birkaç 1 saat süt izni verilmesini önererek, “Babaların dahi emzirme izninden günde sunma bir iki 1 saat yerine yararlanmaları ve hizmet izni kendisine geçmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

TBMM’üstelik Kadın ve Koca Punt Eşitliği Madun Komisyonu’nda oluşturulan ve AKP Balıkesir Milletvekili Sarih Uygur’un başkanlığında etkin Kadınların İş ve Karı Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nda kadınların aksiyon ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına ilgili işler ele alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Takip Başkanlığı Umum Müdür Vekili Ebru Fisun Ziyalı, yaptıkları reformlar ile cezanın yerini teşvikin almasıyla birlikte anahtar dışı istihdamını gerilediğini kaydederek taşıt dışılığı önlemeye başladıklarını ifade etti.

SGK Içtimai Asayiş Uzmanı Nilüfer Atagün, kadınların himmet yaşamına katılımının sürdürülebilir sosyal asayiş sistemini sağlanması amacıyla cesim olduğunu aktararak, mukayyet istihdam kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Atagün, çocukların kurumsal bakım hizmetlerine ulaşmasıyla er bala eğitiminin sağlanmasına çalıştıklarını anlatım ederek, “Türkiye gerçeklerine akla yatkın hisse senedi ve dirim modeli gerçekleştirdik” dedi.

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ölçülü Evde Yavru Hizmet Projesi’nden bahseden Atagün, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’birlikte 11 bin 359 bala ve temel ile 15 bin 232 çocuk bakıcısının projeden yararlandığını aktardı. Atagün, bu proje ile bakıcıların yüzde 97’sinin sigortalı olduğunu belirtti.

Atagün, “Buradaki projede 0-24 kamer arası çocuğu olan ve 4-a dediğimiz tıpkısı bakım akdine tabi yerine etkin kadınların evde falcı istihdam ettiklerinde, maaş 320 Euro ifa yaptık. Bir Avrupa Birliği projesiydi bu bile” dedi.

ÇOCUĞUNU KREŞE GÖNDEREN AİLELERE AKARSU DESTEĞİYLE 100 EURO VERİLDİ

Atagün, ikinci projelerinin üstelik Kurumsal Yavru Bakım Projesi olduğunu ve bu kapsamda çocuğunu kreşe gönderen ailelere 100 Euro verildiğini açıkladı. Atagün, “Bu az buçuk pandemiye geldiği için zorlandığımız ayrımsız devir oldu ama 29 ay süresince bu desteği ödedik. 29 milyon Euroluk tıpkısı projeydi ve yüzdelik 98’ini harcadık. Yüzde 85’i Avrupa Birliği’nden alınıyor bu paranın, yüzde 15’i bizim öz ulusal bütçemizden” diye konuştu.

EĞİTİMLİ BAKICI İSTİHDAM EDEN DE 325 EURO ALDI

Atagün, Eğitilmiş Bakıcıların Desteklenmesi Projesi’nden üstelik bahsederek, “Aile ziyaretleri gerçekleştirdik. Çocuğa bayağı bakıyor mu, bakıcı mı bakıyor? Elbet koşullarda bakıyor diye niteleyerek. Ama gördük ki devir kuşaklarını izleyen ayrımsız nesil yetişmişti. Evlilik programları, ayrı ayrı programlarla. Bilahare dedik kim burada benzeri engelleme daha gerekiyor. Evde bakıma talimli bakıcılarla devam edelim. Bu kapsamda bir proje gerçekleştirdik. Burada dahi gene kadının istihdamda düz aldığında, evde eğitimli falcı istihdam ettiğinde, o ant bu annelere bindi sağlayalım dedik. Talimli falcı üzerine de farkındalık fotoğraflamak gayeli bir projeydi. Bunda dahi 2022’dahi 325 Euro verdik annelere, evde bakıcı istihdam ettiklerinde” diye niteleyerek hikmet verdi.

Atagün, Türkiye’birlikte annelik ve atalık izni yardımlarındaki durumu dahi anlatarak, “Babanın özel sektörde çalışıyorsa yalnız beş ahit, kamuda çalışıyorsa 10 günce tıpkısı izni var. Babanın kısmı devamlı düzentileme hakkı ve aylıksız izin yemeden içmeden kamuda çalışanlarda var ne eyvah kim” dedi

“BABALIK İZNİ EN BEŞ ALTI 2 HAFTA OLMALI”

Atagün, Türkiye’da yapılması gerekenleri üstelik aktararak, şunları söyledi:

“İlk altı ayda asıl ve babanın çocuğun bakımını üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda üstelik ücretli anne izinlerinden, eğreti iş göremezlik ödeneği vereceğimiz sürenin 16 artı 8 haftaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Babalık izninin 2 hafta namına belirlenmesinin daha ongun olacağını düşünüyoruz.

“ÖDENEKLİ EBEVEYN İZNİ ÖNERİYORUZ”

Bizde kâin olmayan, ücretli yani ödenekli ebeveyn izni öneriyoruz. Çalışmamız kapsamında. Çünkü bala dediğiniz özdek, işin aslı az buçuk fiyatlı tıpkı şey. Yani çok fazla ihtiyaçları oluyor tıpkı bebeğin. Onun için benzeri ödenekle fakat asıl ve babaların çocukların bakabileceklerini düşünüyorum.

BABALARA DE GÜNDE BILDIRME BIRKAÇ 1 SAAT EMZİRME İZNİ

Babaların birlikte emzirme izninden günde bildirme beş altı 1 saat kendisine yararlanmaları ve bakım izni namına geçmesi gerektiğini inanıyoruz. Çünkü onlar da çocuklarıyla fasıla geçirmek istiyorlar. Aynı yaşına büyüklüğünde arz azından çocuğun bakımı çok baskı.

SİGORTALI İZİN HAKKI OLMALI”

0-6 mahiye dönemde, bunu İspanya uygulama örneğinde gördük. Sosyal düzenlilik priminin ödenmiş üzere değerlendirilmesi, yani tekaütlük açısından. Hem annenin, hem babanın özellikle annenin. Zira kadınlar sigortalı oldukları antlaşma, eğer o siz tekaütlük açısından sigortasınız devam ettirirseniz onlar daha bilahare iş yaşamına daha gani andırmak istiyorlar.

Uzun zaman hizmet gümbür gümbür geliyor Türkiye amacıyla. Ayrıntılı dolaşma bakım üzerine dahi benzeri şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz, müzahir haklarımızdan.”

Atagün, ocak hizmetlerinin İş Kanunu kapsamında alınması gerektiğini kaydederek, “Aile hizmetlerinin İş Kanunu kapsamında sayılabileceğini düşünüyoruz. Bağımlılık ilişkisi olan benzeri husus. ILO sözleşmesinin onaylanması ve bitişik ana sisteminin hayata geçirilmesi hedefimiz” dedi.

Komisyonda Ekincilik ve Rustik Kalkınmayı Sübvansiyon Kurumu ve TOBB yetkilileri de lokma yaptı.

Share: