TBMM Umumi Kurulu

YANLIŞSIZ Tümen Kol Başkanvekili Yırtıkça Ünal, “Alınan kararlar kendileriyle ilişik müspet çıktığında alkışlayan, kontra çıktığında taşlama fail, aşağılayan tıpkı dille alın karşıyayız. Bu vesile kaybedecek.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ruzname dışı konuşmaların arkası sıra, grup başkanvekilleri yerlerinden hezel alarak gündeme ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Fırka Grup Başkanvekili Erhan Becerikli, insanların geçinmekte zorlandığını, sıkıntıda olduğunu söyledi.

Çalışanlardan nahak yere rüşvet alınması sonucu kemiksiz ücretlerin azalmasının akseptans edilemez olduğunu rapor eden Becerikli, ücretlilerden bu yıl hukuksuz şekilde 25 milyar teklik idrak alındığını, 2023’te bu miktarın 38 milyar teklik olacağını kaydetti.

Maharetli, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki şeker hastalığı fabrikasının 11 yıldır hastalık ilişkin olduğunu dahi sordu.

HDP Ekip Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise iktidarın açıkladığı kullanılmamış tutum modelini eleştirdi.

Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, güzeşte yılın ağustos ayında 1 bilyon 75 milyon dolar aşkın veren akan işler hesabının bu yılın bir döneminde 3 bilyon 112 milyon dolar bariz verdiğini aktaran Oluç, ” Türkiye’nin akan açığı 2018 yılından bu yana arz faziletli rakama kazanmış vaziyette, hakeza bir gerçekle karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı.

CHP Ekip Başkanvekili Engin Altay, Radyo ve Monitör Arka Kurulu (RTÜK) üyeliğinde siyasal partilere bozgun hesabı olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrımsız konuşmasındaki “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı aynı Türkiye’yi tığ hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.” ifadelerini aktaran Altay, “Sansür yasasını görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla Topluluk İttifakı çokça kararlı. Çözdüm ben meseleyi. Tayyip Bey’in 3 gün ilk söylediğini şöyle okuyalım; ‘yolsuzlukların konuşulmadığı, rüşvetin konuşulmadığı, yoksulluğun konuşulmayacağı aynı Türkiye’yi tığ hallederiz.’ İşte o tedbir bu yasa. Hodri meydan. TBMM İçtüzüğünün bize verdiği hep hakları kullanacağız. Kimesne kusura bakmasın.” diye niteleyerek konuştu.

Altay’ın konuşmasını eleştiren MHP İstanbul Mebus Fethi Yıldız ile Altay beyninde güdük mütemadi ayrımsız ağız dalaşı yaşandı.

AK Öğür Kadro Başkanvekili Mahirane Ünal, Meclis’te geçer üslubu eleştirerek, şunları kaydetti:

“Kendileri hukuktan, ünsiyet devletinden, anayasal düzenden bahsederken kendilerine uygun olmayan tek hukuki yapıyı, anayasal düzenlemeyi ve yasayı geçerli ve kaynak görmeyen, istedikleri kadar seçme konuyu kendilerine göre yontan bir dile karşı söyleyebileceğim yegâne benzeri husus var: Jung diyor kim ‘Hiç kimse bir başkasını yargılayacak büyüklüğünde tam değildir, kendisinde bu hakkı görecek büyüklüğünde hadsizdir sadece.’ Dolayısıyla bizim yaptığımız ayrımsız yasal düzenlemeden yola çıkarak kullandığı ifadeleri Sayın Altay’a iade ediyorum. Sunu ufak ayrımsız tepkiyle karşılaştığınızda karşınızdaki insana ‘Terbiyesizlik yapma’ diye niteleyerek bağıramazsınız. Alınan kararlar kendileriyle ait müspet çıktığında alkışlayan, damarı bozuk çıktığında hakaret fail, aşağılayan bir dille alın karşıyayız. Bu anahtar kaybedecek. Kazanamayacaklar.”

Share: