Ön ödemeli bölük satışında tasdik süresi uzatıldı

Kullanılmamış yönetmeliğe göre yöre ödemeli konutun, sözleşmede taahhüt edilen süre süresince tüketiciye konfirmasyon edilme süresi, kesim tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya yükseltildi.

Kullanılmamış yönetmelik şu şekilde:

YÖRE ÖDEMELİ GÖZ SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 dar Formel Gazete’de yayımlanan Civar Ödemeli Basamak Satışları Karşı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde meydan düzlük “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

ÖZELLIK 2- Tıpkısı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Civar ödemeli konutun sözleşmede üstenme edilen süre süresince tüketiciye doğrulama edilmesi zorunludur. Bu süre değme halükarda geçim tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

YÖN 3- Bir Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin bir numara fıkrasında yer düz “Gümrük ve Tecim Bakanı” ibaresi “Tecim Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ÖZELLIK 4- Bu Talimatname 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

ÖZELLIK 5- Bu Talimatname hükümlerini Tecim Bakanı yürütür.

Dilek azaldı, bölük fiyatlarındaki artma yavaşladı

 

Icar ve basamak fiyatlarında depresyon beklentisi

 

Sonuç 10 yılda başkaları 341 bin ev aldı

 

Sıkıntılı gelirli için toplumsal hane müjdesi

 

Reisicumhur Erdoğan: Toplumsal konut hamlesini başlatıyoruz

 

Hane denk artışında rekor Türkiye’nin

 

Share: