Nesli coşkunluk altındaki Anadolu leoparı fotokapanda

Nesli tehlike altındaki Küçük Asya leoparı fotokapanda

TARIM ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 sene aradan sonra mayıs ayında gine görülen Anadolu leoparının, fotokapana yansıyan eskimemiş görüntülerini paylaştı.

Türkiye’de nesli tükendiği sanılan Küçük Asya leoparı, mayısta 48 yıl aradan sonraları ilk kez görüldü. Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci, Anadolu leoparının fotokapanla görüntülendiğini ve bundan sonra Rum’birlikte varlığının belirlenmiş olduğunu belirtti. 4 değişik noktada belirlenen Küçük Asya leoparı, mayıs ayından bilahare yeniden fotokapanla görüntülendi. Nezaret, Küçük Asya leoparının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini Twitter’dan paylaştı. Açıklamada, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını ayrımsız misil elan görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda bütün var olasın. Rum leoparını izlemeye devam edeceğiz” denildi.

4 FARKLI ALANDA TESPİT EDİLDİBakanlığın, nesli coşkunluk altındaki Küçük Asya leoparının Türkiye’de tespiti ve korunması üzere yürüttüğü icraat ise sürüyor. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülmüş Küçük Asya leoparının bu hak ilgilendiren akıbet duygusal olduğu ve Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülürken, Huy Himaye ve Milli Parklar (DKMP) Umumi Müdürlüğü’nün yer çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019’birlikte erkek leopara ilişkin bulaşık ve işaretlere rastlanıldı. Ülkede leopar cinsinin yine tespit edilmesi sonucu eş artışı, endüstrileşme ve orman yangınları kabilinden oturma tahribatına posta açan etmenlerin birlikte taşkın habersizce avcılık kabil baskıcı faktörler zımnında türün neslinin seçkin güzeşte sene tenakus eğiliminde olması üstelik ‘ulusal eylem planı’ istihzar çalışmalarını gündeme getirdi. Bu kapsamda sistemli vukuf cem çalışmaları başlatıldı. Proses içre Türkiye’de, değişik bölgede yapılan çalışmalarda, tıpkı ayvaz leopar daha tayin edildi. DKMP Genel Müdürlüğü’ne gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ülkede sunu bir iki 4 farklı alanda leopar olduğu belirlendi.LEOPAR GÖSTERI PLANI Kapsamlı araştırı ile mevcut, gizil birey alanlarının belirlenmesi amacıyla ‘Leopar Araştırı Birimi’ oluşturularak, ‘Leopar Gösteri Planı’ çalışmaları başlatıldı peşi sıra Isparta Kılgısal Bilimler Üniversitesi, Bursa Ustalık Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Acun Doğa ve Doğal Kaynakları Dulda Birliği Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6’ncı Toprak Müdürlüğü’nden uzmanların düz aldığı proje üzere TÜBİTAK’a başvuruda bulunuldu. Hazırlık aşamasındaki gösteri planında, Türkiye’de ‘Anadolu leoparı’ olarak mezkûr alt türün yayılış haritasının yeniden oluşturulmasına ehemmiyet verildi. Bunun yanında Anadolu leoparının bulunması muhtemel alanlarda sulu, bok, cife gibi işaretlerin araştırılması, yöre halkı ile görüşülerek bu alanlardaki cinslerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınarak uygulamaya konulması hele popülasyonun geleceği amacıyla dişi can bulunması üstelik eylem planının konuları beyninde meydan aldı.’ANADOLU LEOPARI’ BİLİMSEL İSİM KABUL EDİLDİ

Ayrıca 20-22 Ilkgüz 2022’de Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeli Faaliyet Grubu kapsamında, 1’inci Pars Caka Ülkeleri Toplantısı, Gürcistan’de gerçekleştirildi. Toplantıda, öncelikle bu ülkelerde yayılış gösteren ve elan önceden değişik alt çeşitler olduğu düşünülen Kafkas leoparı (P. pardus ciccaucasica), İran leoparı (P. pardus saxicolor) ve Rum leoparının (P. pardus tulliana) yapılan kalıtım bilimi icraat sonucunda bire bir ast enva olduğu bilgisi sunuldu. Bu nedenle ilmî isimlendirme kuralları gereği, tıpkısı adalet verilen değişik isimlerden evvel önce sunulan ismin akseptans edilmesi kuralına bakarak ‘P. pardus tulliana’ (Küçük Asya leoparı) ismi, mecmu coğrafyada tanıdık alt tür için ilmî kişi kabul edildi. Bu toplantıda antrparantez bu ast çeşit üzere tıpkı lehçe gösteri planı hazırlanarak akseptans edildi.

Share: