Müzeyyen Şevkin’den Bakan Kurum’a: “Fay Zonları Üzerinde Oturan Kentlere İlişkin Ne Nev Icraat Yaptınız?”

CHP Adana Mebus Bezenmiş Şevkin, Yer Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu’nda; Vekil Uğur Kurum’a “24 kent, 110 kaymakamlık, 500’ü çok mahalle ve köy yerleşim birimi ile bazı kombinasyon uran bölgeleri ile eleştiri bazen baraj, gölet, maden, atılan barajlar, endüstri tesislerinin aracısız kırık zonları üzerinde olduğu biliniyor. Depremler ilkin olmak üzere, tabii kaynaklı afetlerin arz aza indirgemek üzere bu fay zonları üzerinde oturan kentlere ait hangi soy çalışmalar yaptınız” diyerek sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, zaman Belde Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. CHP Adana Mebus Müzeyyen Şevkin, saraka alarak katıksız afetlere alın alınan önlemlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“BU FAY ZONLARI ÜZERİNDE OTURAN KENTLERE İLİŞKİN HANGI SOY ÇALIŞMALAR YAPTINIZ?”

“Adana Seyhan’dahi stadyumu yıkarak namına Budun Bahçesi yapacağız dediniz, ayıplı ayrımsız müteahhide, devleti 11milyon dolandırmış benzeri müteahhide 35 milyon liraya ihaleyi verdiniz. Şu anda stadyumun durumu bu şekilde Sayın Nazır. Aynı yağıştan sonra füru burada yatıp yuvarlanamayacak amma gark ihtimalleri faziletkâr. Adana Stadyumu’na, bu yere ilişkin kuşkusuz aynı Kavim Bahçesi yapmayı düşünüyorsunuz? Doğrusu bunu hıfzetmek istiyorum.

Ayrımsız bambaşka laf İzmir depreminden sonra TBMM’de araştırı komisyonu kuruldu. Bu komisyonda bile düz aldım; 500 sayfaya mümasil benzeri istihsal yapıldı. Buna dayalı temas kanun ya da yasal düzenleme yaptınız mı? Bunu bellemek isteriz. Bu yasal icraat ile ilgilendiren hangi zaman Meclis’e atıf yapacağınıza ilgilendiren bilgi verir misiniz? 24 site, 110 kaza, 500’ü çok mahalle ve köy yerleşme birimi ile gâh kombinasyon uran bölgeleri ile eleştiri kâh baraj, gölet, maden, atık barajlar, uran tesisler doğrudan kırık zonları üstünde olduğu biliniyor. Depremler ilkin başlamak için, tabii kaynaklı afetlerin sunu uzuv indirgemek için bu kırık zonları üstünde oturan kentlere ait ne kabil çalışmalar yaptınız? Ihtiyat bandını belirlediniz mi? Kirik zonların yedek bandı sebep çabukça tespit edilip ümran planlarına işlenmiyor ve bu alanlar bozukluk kentsel dönüşüme bağımlı tutulmuyor? Tutulduysa bu yerler ile ilişkin sayısal bilgi aktarabilir misiniz? Yeniden bakanlığınız yoluyla hasar tespitleri sonucunda Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman’dahi kaç vatandaşımızın evi hasar gördü? Özellikle Tunceli’de hak sahibi biricik aynı vatandaşımıza da elan evlerinin konfirmasyon edilmediği üstüne bilgiler bize bilgiler ulaşıyor. Bu bilgiler akla yatkın mudur? Tekrar İzmir depremi sonrasında hasarlı binalar ile ilişik vatandaşlarımıza, türe sahiplerine konutları teslim edildi mi? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla neler yapıldı? Bununla ait sorular soruşturmak istiyorum.”

Share: