MHP, herhangi bir ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak

MHP Genel Komutan Yardımcısı Semih Sarp, herhangi bir ilde akarsu ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını bildirdi.

Sarp, yazılı açıklamasında, sakat medeniyetlerde birlikte rastlanan, âdemiyet tarihi büyüklüğünde eski olan pınar yapımının ve pınar vakfının, alelhusus Türkler vasıtasıyla önde gelen tıpkısı hayır sayıldığını belirtti.

Anadolu Türk mimarisinde bildik sunu sakat çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği’nin kurucusu Necmeddin İlgazi marifetiyle 12’nci yüzyılda Mardin’üstelik yaptırılan hayrat olduğunu nâkil Yalçın, henüz sonraları lazım Selçuki, gerekse Osmanlı dönemlerinde selatin, fehamet adamları ve zengin kişiler tarafından çokça sayıda pınar hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.

Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze büyüklüğünde gelenlerin, dikkati calip mimari özellikleriyle birer danışma eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalman, şunları kaydetti:

“Aynı kişi, çalım yahut ansambl hesabına çeşme hayratı vakfedilmesi, tıpkı zamanda namına müfit işlenenlerin isimlerinin, hatıralarının ve düşüncelerinin yaşatılması, unutulmamalarının sağlanması bakımından dahi önemlidir. Bu manada çeşme hayratı vakfetmek, içtimai bilinci ve hafızayı faal tutan, milletçe vefayı canlı kılan erdemli işlerden biridir. Bütün bu gerçekler ışığında hem MHP tarafından başlatılan ‘Köyüm Benim’ temalı ahbapça toplantıları sürecine katkıda bulunmak ve köylümüzle partililerimizin kaynaşmasını ölümsüzleştirmek hem birlikte gerekseme sahibi vatandaşlarımız için yararlı gitmek için çeşme hayratı vakfetme kararı alınmıştır.

Bu çerçevede, her ilimizde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek tıpkısı köye çeşme hayratı yaptırılacaktır. Böylelikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü faziletli bire bir gelenek partimizce bir kat daha diriltme edilmiş olacak, hem dahi gerekseme sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır. bu arada bu çeşme hayratlarının değme biri, yapı edilecekleri ilden erişmiş bilcümle şehitlerimizin anılarına ve aziz ruhlarına adanacaktır.”

Share: