MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “741. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Ihtifal ve Yörük Şenlikleri” mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Ululuk Bahçeli, “Dün içimize fitne sokmaya müteharrik tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen cellat ve mezellet emellere pekâlâ nüfuzlu vakfe gösterilmişse, bugün birlikte bu şişman milletin iradesinin baştan şahlanarak adalet edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği muhakkaktır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “741. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Ihtifal ve Yörük Şenlikleri” zımnında bağlanmış açıklama yaptı.

400 çadırlık bire bir Türkmen beyliğinden evren imparatorluğuna gidilen süreçte, Söğüt’ün nazirsiz bire bir mühim konumu, emsalsiz tıpkı jeopolitik kayıt ve desteği bulunduğunu belirten Bahçeli, tarihi gerçeklerin arasında olduğunu rapor etti. Bahçeli, Ertuğrul Gazi ile başlayan gelişmenin, müteakip çağlarda yalnızca Türklerin değil, acun tarihinin üstelik akışını değiştirecek dinamikleri arka arkaya tetiklediğini kaydetti.

624 yıllık evrensel ayrımsız kudrete Söğüt’ten atılmış imanlı adımlarla ulaşıldığını, coğrafyaların Türk milletinin mukavemetli atılımlarıyla yeni baştan gestalt ve şekil aldığını anlatım fail Bahçeli, bu muvaffakiyet halinin, ilhamını Oğuzlar’ın gücünden, duasını Hayme Ana’dan, desteğini Tarih Alp’ten düz Ertuğrul Gazi ile ivme kazandığını belirtti.

Bahçeli, Ertuğrul Gazi ve onun yeşerttiği anlayışın, esbak dönemlerin çapsız kavgalarından, yoğun ihtilaflarından öğüt ve sonuçlar çıkardığını, çatışarak, çarpışarak, cepheleşerek, bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak iri ülkülere ulaşılamayacağının kavrandığını kaydetti.

Osman Gazi ile birlikte Küçük Asya Türkmen boylarının içine düştükleri kaka ve anarşi fanusundan kurtulmaya başladığını, henüz büyük hedeflerin etrafında bölüt halka muhassala çıkar yol ve yollarını aramaya koyulduklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

“Söğüt’e tutunan benzeri filizin, gövdesi ve dallarıyla herhangi bir tarafa ulaşan kayırıcı ayrımsız âlem devletine ulaşmasındaki giz, kardeşliğin ve kaynaşmanın sağlanması, insanı merkezine düzlük adil yönetim ruhuyla taçlanmasında saklıdır. Bu hayranlık uyandıran can kuşu, birliği ve dirliği çökmüş Anadolu coğrafyasında gövde bulan ayrımsız ağız beyliğinden çağ açıp asır kapatan bire bir ihtişama ulaşılmasını bile gerçekleştirme etmiştir. Ertuğrul Gazi’yle gelişigüzel başlayan asırları aşan seyahat, Osman Gazi’yle sınırlarını zorlamış, Orhan Gazi’yle devletleşmiş, Erek Hüdavendigar’la imparatorluk seviyesine feyiz etmiştir. Serencam tahlilde Kanuncu Melik Süleyman ile zirveye taşınmıştır. Sadece batıyla kapalı kalmayan Türk’ün ilerleyişi, punt ve istinatgâh buldukça doğuya üstelik yönelmiş, ayrıca Afrika’ya büyüklüğünde ulaşmayı başarmıştır.”

Bahçeli, dönemin jeopolitik şartlarının gereği yerine Söğüt’ü güçlükle markajcı 400 çadırlık Türkmen varlığının, çöz çelişkilerin aşıldığı takdirde dünya üzerinde zahir bir toptan ağırbaşlı mertebesine vasıl olunacağını da açıklıkla gösterdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Zaman birlikte korkulan esasen budur. Şişman Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi aynı mevkiye erişmesini sekteye unutmak için çetin tertipler planlanıp uygulama edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, yabansı oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir. Yurt topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere biricik kelime edemeyen bugünün aksiyon birlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi antagonist gözüyle yorumlaması iflah olamaz ayrımsız cahiliyet, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Geldiğimiz bugünkü aşamada, Türkiye’miz Söğüt müktesebatıyla, Ertuğrul Gazi neslinin onuruyla bütün bağırsak ve dış tehditlere direnmekte, haddinden fazla şükür cellat ve alçalma kuşatmayı temas noktadan parçalamaktadır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin yüksek hile mirasının ayrımsız devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan hümayun kalıtım zincirinin sonuç halkası olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve yezitlik suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir. Bununla mündemiç doğmak suretiyle sonuç zamanlarda muhatap kaldığımız teessürat, iç ve aut nehiy cephesinin genişleyen tahrikleri dünden devraldığımız tarihi mirasa hüveyda muhasamat beslendiğini bile göstermektedir. 400 çadırlık Türkmen ruhuyla ayrımsız şekilde dünyaya vadi okuyan milli varlıkla gelişigüzel neviden hasmane muameleye alın duracağımız herkesçe haddinden fazla bol bilinmelidir. Hükümdar Alparslan’la başlayan ve Ertuğrul Gazi’yle birlikte hakimiyetimizin henüz birlikte tescillendiği Küçük Asya coğrafyası, için verdiğimiz şehitlerle bu arada yurt yapılmıştır. Böylelikle Türksüz Anadolu arayışındaki Haçlı zihniyetine müteveccih sunma kati ve kırıcı cevap verilmiştir.

Yüzyıllardır hapsoldukları nahoş mahzenden geçmek amacıyla akıllıca zaman kollayanlar, Türk milletinin avlu hakkını gasbetmek için projeler hazırlayanlar bugünlerde gene doğrulsalar üstelik kaybetmeye mahkum oldukları, mübrem bir hanay ve gündüz gerçeği adına karşımızdadır. Bittabi geçkin içimize fitne sokmaya etkin tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zül emellere lacerem erkli vakfe gösterilmişse, zaman üstelik bu şişman milletin iradesinin baştan şahlanarak türe edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği muhakkaktır. Tek elbet inancımız ve beklentimiz da budur. Türk milletinin baştan toptan arenada dallı güllü ve sözü dinlenir tıpkısı ağıl gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılmasıyla mümkündür, bugünkü âdemiyet döneminde çokça şükür olan dahi budur.”

Bahçeli, 741’inci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Yâd ve Yörük Şenlikleri’ne katılanları selamladığını, Söğüt’ten çıkıp Rum Türk birliğini organizasyon fail ve balaban tıpkısı âlem imparatorluğunun yolunu açan Ertuğrul Gazi ve ahfadı ile şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Share: