MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve abuhava değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı

Talim ve Edep Kurulunun onayından geçen belde ve iklim değişikliği dersi, 2022-2023 eğitim bilimi tedris yılından itibaren ortaokul 6, 7 yahut 8. sınıflarda… 19.04.2022, Sputnik Türkiye Milli Yetişek Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren selektif okutulacak mekân eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.Bakanlığa sınırlanmış beş ve ortaokullarda makbul kasaba eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Önemli Planı, muhtelif alım ve kuruluşların gösteri planları, şura kararları dikkate alınarak “belde eğitimi ve abuhava değişikliği” olarak değiştirilmişti.Belde eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatı, Öğretim ve Edep Kurulunun onayından geçti. Böylece, bu öğüt, 2022-2023 yetişek talim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada 2 ders saati doğmak üzere hep 72 saat selektif okutulacak.Çevre eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve ev dışında yetişek tedris ve programlar konusunda yapılan akademik çalışmalar tarandı.Başta Esas almak için ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasal partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırı kurumları eliyle hazırlanan raporlar üzere dokümanlar çözümleme edildi. Daire başkanlıkları tarafından geliştirilen anketler eliyle sarıklı ve yöneticilerin programlar ve haftalık ibret çizelgelerine yönelik görüşleri toplandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı, Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına yönelik görüşler alındı.Bütün fikir, öneri, tenkit ve beklentiler, Bakanlığın ilişkin birimlerinden eksper personel, hoca ve akademisyenlerden oluşan mücahede gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda müfredat geliştirildi.Bu kapsamda, kasaba eğitimi ve abuhava değişikliği dersi, “koca ve tabiat”, “döngüsel doğa”, “belde sorunları”, “toptan iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve belde dostu teknolojiler” girmek için 6 üniteden oluştu.Ders yalnız sınıf içinde işlenmeyecekÇevre eğitimi ve abuhava değişikliği dersi, sadece dershane içre yürütülmeyecek, andıran çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak seyahat ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem dahi kasaba sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, tez oluşturma, farkındalık geliştirme, rehavet alma ve yapıt tasvir süreçlerinde öğrencilere kılavuzluk edecek.Dersin kazanımlarının ele alınması sırasında konuya uygun ikilemler oluşturulacak, yaşıt vaziyetler üzerinden evcil ve global çevre sorunlarına ve abuhava değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.Öğrencilerin hem kendisini hem dahi çevresindeki hep etkili ve camit varlıklarla olan etkileşimini temel düzlük bu derste, çevreyi korumaktan tempo duymaları, kıran kabilinden çevre sorunlarında yaşanılanlara karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım etme üstüne arzulu olmaları üzere duyuşsal kazanımlar edinmeleri da beklenecek.Derslerde, atıkların varlığı işlenecekDerslerde, öğrencilerin günlük hayattaki üretim ve istihlak arasındaki dengenin önemini ayırt etmelerine yönelik konular işlenecek. Bu kapsamda, hayat döngüsü analizi kavramı açıklanacak ve seçilecek istihlak maddelerinin hayat döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta kullanılan kağıt, plastik poşet, bilgisayar ve kot pantolon gibi ürünlerin istihsal aşamalarında makbul tabii kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.Sera gazları ve afat birlikte müfredattaKüresel abuhava değişikliği, ser gazları, küresel istinas, hamız yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afetler kabil konular birlikte dersin konuları ortada olacak. Bu kapsamda, merdiven gazlarının artışı, müstehase yakıt kullanımı, ormansızlaşma, begayet matbu kullanımı, sınai amaçlı yetiştirilen hayvanların dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi yahut yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, ötede buğulaşma, susturucu dumanı, spreyler, iklimleme cihazı gazları, strafor, yangın söndürücüler kabil konular eş gösterilecek.Çevre eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yükselme, ağız ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyevi yapısının değişmesi, saf akarsu kaynaklarının azalması, hayvanların göç ve üreme zamanlarının değişmesi gibi mesail eş olaylar üzerinden anlatılacak.Küresel abuhava değişikliğinin aracısız ya birlikte bilvasıta namına neden olduğu afetlerin etkileriyle birlikte açıklanacağı derste, dominant, çılgın, heyelan, cuşiş, ormansızlaşma, yağışsızlık, bucak erozyonu, çölleşme, coşku, hortum, toptan kıtlık, müstevli emraz kabil afat da işlenecek.Bakanlık, geçen sene gücük ay ayından itibaren Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu dahi bu dersin müfredatı kapsamına aldı.Türkiye’bile iklim değişikliği, ulusal ve uluslararası icraat, içtimai farkındalık konularına bile vadi verilecek derste, abuhava değişikliğinin Türkiye’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, turizm ve tutum kadar alanlar üzerindeki etkileri tartışılacak.İklim değişikliği ile mücadeleye müteveccih ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye müteveccih Paris İklim Anlaşması kabilinden uluslararası anlaşmalar işlenecek.

Share: