Matbuat, içtimai medya ve internet haberciliğine ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulunda

TBMM Sayısal Mecralar Komisyonu Başkanı ve DÜRÜST Tümen Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, matbuat, toplumsal iletişim araçları ve genel ağ haberciliğine ait yasa teklifine eleştirilere müteveccih “Istişare kanununun görüşüldüğü ayrımsız zeminde dahi dezenformasyon yapıldığını görüyoruz.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda basın, içtimai iletişim araçları ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü konusunda bayram kayran HDP İstanbul Mebus Züleyha Gülüm, kanun teklifinin sansür yasası olduğunu encam sürdü.

İktidara ters hangi büyüklüğünde uyuşma varsa bu kanun teklifi ile susturulmak istendiğini öne süren Gülüm, “İktidar kendisine, ‘Yaklaşan intihabat öncesi kırıntısı artan demokratik ortamı dahi kaldıracağım, seçimlerde yapacağımız her soy usulsüzlüğün üstünü örtecek benzeri düzenleme yapacağım’ diyorsunuz. 2022 yılı dünya matbuat özgürlüğü endeksine göre Türkiye 180 mevki beyninde 149’uncu tam. Bu sizin üzere bir utanç duygusu gerektirmez mi?” diye niteleyerek konuştu.

“Teklifle düşünceyi izah ve ifşa hürriyeti, rafa giderilmiş olacak”

İYİ Öğür Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, çıkarılan beherglas yasanın kavim ve oran ortada yapılan benzeri uyuşma olduğunu söyledi.

Yasaların, tarafların iradeleri doğrultusunda olması halinde tafsilatlı ömürlü olacağını tamlayan Bahşi, “Bu yasa teklifi metnine baktığımızda taraflardan yahut paydaşlardan balaban bire bir bölümünün bu kanun teklifinden mutlu olmadığı ortadadır. Zımnında bu kanun teklifinin, paydaşlarının nazik bölümünü mutlu etmediği amacıyla teferruatlı ömürlü olmayacağı de açıktır.” dedi.

Yasa teklifiyle yeryüzü asıl haklardan birisi olan düşünceyi izah ve ifşa hürriyetinin, rafa kaldırılacağını savunan Bahşi, “Bu yasa illet hazırlanmıştır? Hepimiz biliyoruz ki intihabat yaklaşırken hep güçleri orantısız biçimde elinde tutan kuvvet, muhalefeti külliyen yatırmak istiyor. İktidarın gerekçeleriyle muhalefetin gerekçeleri çok farklıdır.” ifadelerini kullandı.

“Bu yasayla neyi gaye ediyorsunuz bilmiyorum”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, iktidarın bu kanun teklifi ile neyi amaçladığını nikbet ettiğini söyledi.

Teklifin görüşmelerinde tıpkısı haftanın aşıldığını, hükümeti destekleyen iletişim araçları organlarının bile keder içre olduğunu ayırt ettiğini gelecek süren Berberoğlu, şunları söyledi:

“Belli bu yasa, ati sene muhtemel benzeri erk değişikliğinde, yani bizim tarafımızdan şüphesiz kullanılır? Onun tereddüdü ve korkusu içindeler gördüğüm kadarıyla. Şayet partimi ve genel başkanımızı tanıyorsam tek yararsız korkmasınlar. Hakeza baskılara biz başvurmayız. Bırakırız, onlar de istedikleri kabil yazsın çizsinler. Çünkü örtecek tıpkısı yolsuzluğumuz, tıpkısı türe ayıbımız bugüne büyüklüğünde olmadı, çıktı dahi kaçınan. Ego 35 seneye yakın gazetecilik yaptım, habercilik yaptım, monitör kurdum, yönettim. Gazetecilik, habercilik güvenli olun haddinden fazla baskı ve fedakarlık talip tıpkı meslektir. Benzeri patrona, tıpkısı menfaat grubuna evet da bir ideolojiye tasdik olmak filhakika medyaya uygun değildir. Bu yasayla neyi kasıt ediyorsunuz bilmiyorum. Bunu kardeşçe söylüyorum.”

“Yasaklarla, sansürle mücadele etmiş bire bir partiyiz”

TBMM Sayısal Mecralar Komisyonu Başkanı ve YANLIŞSIZ Parti Hatay Saylav Hüseyin Yayman birlikte görüşülen teklifin, dalavere haberle mücadele kanun teklifi olduğunu belirtti.

Teklifin referansının DENIZ müktesebatı olduğunu vurgulayan Yayman, “DOĞRU Parti namına yasaklarla, sansürle mücadele etmiş tıpkısı partiyiz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Tarihî ve panel hafızaya bakıldığında kimin hangi referanslarla buraya geldiği haddinden fazla elan ferah gözükmektedir.” dedi.

YANLIŞSIZ Fırka olarak meseleyi banko kuvvet-ihtilaf rekabeti bağlamında ele almadıklarını dile getiren Yayman, “Tığ meseleyi dezenformasyon olarak ele alıyoruz ve konuyu siyaset üstü bir konu kendisine görüyoruz. Meseleyi gündelik tartışmalardan başıboş global ağ sağlayıcıların, budun ölçüsüz sayısal şirketlerin arada sırada demokrasileri, kimi zaman ulusal devletleri, ara sıra parlamentoları vesayet altına alma arayışına cebin milli devletlerin kendisini koruma, güvence altına ahiz çabası yerine görüyoruz.” diye niteleyerek konuştu.

Yayman, teklifi hem bireysel hakların korunması hem kamu düzeninin sağlanması bağlamında cihanşümul prensiplere isnat etmek istediklerini anlattı.

Bugün “sayısal ağlar” denilen mecraların ırkçılık, tiksinme, çocuk istismarı, kadına takat, maden ticaretinin yapıldığı ve gelişigüzel şeyin başıboş olduğu mecralara dönüştüğüne dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

“Türkiye’bile demokrasi gelişigüzel ant dünya demokrasi saatiyle eşdeğer halde ilerlemişti. Tığ Twitter’in, Facebook’un ve özge sosyal apışlık sağlayıcıların, Berlin’üstelik hangi hukuka bağımlı ise Viyana’birlikte hangi toplumsal düzenlemeye razı ise Londra’da hangi hukuksal çerçeveye riayet ediyorsa Türkiye’dahi de eş aynı söve metne uyma etmesini istiyoruz. Millet sivri sayısal ağların demokrasileri vesayet altına almak istediklerini ve millî parlamentoları devreden çıkartarak kendisini yeri geldiği antlaşma yargının, yeri geldiği devir yürütmenin, yeri geldiği antlaşma yasamanın namına koyup ayrımsız sosyal murafaa kurduklarını bütün bu arada görüyoruz.

Konuşma kanununun görüşüldüğü bire bir zeminde birlikte dezenformasyon yapıldığını görüyoruz. Yasa çok açıktır ve düzenlemeyle suçun oluşması amacıyla 5 kayıt aranmaktadır. Sırasıyla ‘yayılan malumat mahiyet olmamalıdır’, ‘ülkenin güvenliği ve amme sağlığı ile ilişik olmalıdır’, ‘halk beyninde ürkü, ocumak ve keder tevlit kastı taşımalıdır’, ‘amme barışını bozmaya müsait olmalıdır’ ve ‘aleni olmalıdır’. Şayet sizin paylaşımlarınızda bunlardan rastgele biri yoksa sizin benzeri sevgili yaşamanız doğru değildir.”

“Bize göre insanımız elbette özgürce kendisini tabir edebilmeli”

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise özgürlüğün, aynı başkasına hakaret edebilmek, karmaşık marifet yaymak, bühtan kovmak olmadığını söyledi.

Son çeyrek asırda insanlığın, henüz geçmiş tek yepyeni tıpkısı biçimde iletişime dayalı cihanşümul bir bildirişim, etkileşim ağının etkisi altına girdiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

“Cümle kaslı ülkelerin alelhusus içtimai iletişim araçları alanında benzeri bizde olduğu kabilinden koskocaman tedbirler aldıklarını ve almaya bitmeme ettiklerini görmekteyiz. Seçkin mevki hatalı ve güzel bilginin hınç yeryüzü etmemesi, bodoslama yayılmaması ve terör örgütlerinin propaganda uzlaştırıcı olmaması amacıyla tedbirler almaktadır. Şu anda Türkiye’nin yaptığı da aynısıdır. Bize bakarak insanımız tabiatıyla özgürce kendisini anlatım edebilmeli, düşüncesini özgürce dile getirmelidir. Önümüzdeki kanun teklifiyle maksut, hamur hayatta olduğu üzere dijital alanda bile işlenen hakaret, yalan olgun, dezenformasyon, saygınlık suikastları gibi suçların önüne geçilebilmesidir. Liderimiz sayın Cesamet Bahçeli’nin tabir buyurdukları üzere, toplumsal iletişim araçları marifetiyle kışkırtma üstüne provokasyona yöre edenler Türkiye’nin önüne taş koymaya erkli olamayacaklardır.”

Share: