Lübnan tezkeresi Meclis’e geldi: Türk askerinin fariza süresi 1 sene elan uzatılacak

Birleşmiş Milletler Eğreti Fariza Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’üstelik kâin Türk askerinin görev süresinin 1 yıl elan uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını haiz tezkerede, Birleşmiş Uluslar Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006’de kabul ettiği 1701 mahdut karar ve TBMM’nin 5 Ilkgüz 2006 günlü kararıyla 1 sene amacıyla verdiği müsaade kapsamında, Türkiye’nin, Lübnan’üstelik konuşlu UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla ulama sağladığı, iznin süresinin serencam namına 31 Teşrinievvel 2021’den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin, UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı himaye harekatının faal biçimde icrasında mefret bire bir fonksiyon üstlendiği belirtilen tezkerede, “Türkiye’nin katkısı lüzumlu BM sistemi ortamında lüzumlu bölgesel ve global ölçekte gerekse şümullü sivil-asker teşrikimesai faaliyetleri eliyle Lübnan toplumunun değme kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına antrparantez sulh ve istikrarın korunmasına müteveccih politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem en ettiği değerlendiriliyor.” ifadesine vadi verildi.

UNIFIL’in fariza süresinin BMGK eliyle 31 Ağustos 2023’e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Lübnan’la ikili ilişkileri ve bölgedeki asayiş şartları üstelik ayn önünde tutularak sınır, kapsam ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tayin edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2022’den itibaren 1 sene elan UNIFIL’e katılma etmesi için gereğinin yapılması istendi.

Share: