Kâh illerde TMO’nun buğday ve arpa çalım primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı

Rençper Pusat Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Yer Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı hava primi desteğinden intifa süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Gelgel Primi Desteğine İlişkin Kararda Uymazlık Yapılmasına Dair Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, kararda saha alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Eylül döneminde, başka ilçeler üzere 6 Haziran ile 1 Eylül beyninde TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki değişmeyen kapsamında müddet bugün itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik işaret senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, trampa işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, özge iklim ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO’ya komutan onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e kadar planlı ve TMO eliyle akıllıca tanıdık ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık memleket/kaymakamlık müdürlüğü aracılığıyla tanzim edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, vacip kontrollerin yapılması amacıyla ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin kalın alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden müstefit olmak talip çiftçilerin rüşvet ve buğday alışveriş belgeleriyle birlikte 30 Eylül’e büyüklüğünde ÇKS’de kayıtlı olduğu ülke/kaza müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den lakırtı etmek için yürürlüğe girdi.

TMO Gurur Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye kayıtlı olarak rüşvet, buğday üretimi işleyen, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 teklik, rüşvet üzere 0,50 lira “TMO hava primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: