Garo Paylan: “Cumhur Reisi Kanuncu Statüsü Olmayan İbadethane Musahabe Etti; Denk Yurttaşlık Tanımlanmalı, Bütün Kimlikler, İnançlar Değer Olmalı”

TAMER ARDA ERŞİN – BERKAY VAROL

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul’dahi ilkokul kişinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ermeni asıllı vatandaş Arlen Demirhan’la ilişkin “Olayın üzerinden üç hafta geçmesine karşın hala olayın canlı benzeri şekilde soruşturulmadığını düşünüyorum… Kuşkum o ki saldırganların kimliği dolayısıyla olayın üstü örtülmeye çalışılıyor” dedi. Paylan, Reisicumhur Tayyip Erdoğan’ın cemevi ziyaretine ilgili bile “Cumhurbaşkanı şu anda yasalı bir statüsü sıfır bire bir ibadethaneye ziyarette bulundu. Derhal değer yurttaşlık tanımlanmalı. Bilcümle kimlikler, inançlar fiyat olmalı. Gelişigüzel ki kim burası benim ibadethanem diyorsa cesamet buna utanmak göstermeli ve teadül çerçevesinde buna bakmalı” diye konuştu.

İstanbul Üsküdar’bile 5 kişinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Arlen Demirhan, yüzünden ve vücudunun türlü yerlerinden yara aldı, hastaneye kaldırıldı. Demirhan’a ofans ile ilgili ayrımsız gönül gözaltına alındı.

Garo Paylan, Demirhan’a yapılan saldırıyla ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi verdi. Paylan, Oktay’a “Arlen Demirhan bir tiksinti suçuna mı maruz kalmıştır? Itimat güçleri ve müddeiumumilik hastalık olayın konusunda gitmemektedir? Azınlıklara müteveccih, nefret suçu olduğu memul saldırıların üstüne daha etkin gidilmesi için tıpkı çabanız olacak mıdır?” diyerek sordu.

“DEMİRHAN’IN BİLEKLERİ İKİ PARMAĞIM KALINLIĞINDA”

SIMURG Veri Ajansı’nın açıklamalar eden Paylan, konuyla ait şöyle dedi:

“Arlen Demirhan, 45 kilo ağırlığında, 21 yaşında zihinsel sakat aynı zihayat. Böyle tıpkı gencin beş kişi vasıtasıyla dakikalarca karaciğerini, böbreklerini patlatırcasına öldürürcesine dövülmesi bende tehlikeli ayrımsız tereddüt uyandırdı. Çünkü Arlen Demirhan’ın bilekleri iki parmağım kalınlığında. Böyle bir gencin bu kadar öldüresiye dövülmesi ardında Arlen Demirhan’ın Ermeni kimliğine sahip olmasını maalesef ego arıyorum. Türkiye’mizde maatteessüf tiksinti suçları olağanlaşmış ve sıradanlaşmış suçlardır. Bu nedenle dahi Reisicumhur Yardımcısı’na soru önergesi verdim.”

“ETKİN BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Saldırının ardından savcılara ve itimat güçlerine çağrı yaptığını anımsatan Paylan, “Olayın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen bibi olayın etkin bir şekilde soruşturulmadığını düşünüyorum. Türkiye üzere ülkelerde hakeza tiksinme suçu olma olasılığı efdal olan suçların üstüne emniyetin ve savcıların gitmesi gerekir ama kuşkum o kim saldırganların kimliği zımnında olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Ben buradan tıpkı el henüz ülkenin yasalarına saygısı olan yahut tiksinme suçlarının önüne geçmeye çalışan güven güçlerine, siyasilere, savcılara davet yapıyorum. Arlen Demirhan’a yapılan geveze tiksinme suçu olma olasılığı çok erdemli. Bu yönden harekete geçin, görevinizi yapın” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TIKSINME SUÇLARI YASASI YOK”

Türkiye’birlikte tiksinme suçlarının arttığını rapor eden Paylan, “Türkiye’nin tiksinti suçları yasası yok. Ancak yine birlikte galiba yasalar süresince mevcut bazı ifadeler tiksinme suçlarını tecziye etmek amacıyla ehliyetli olabilir. Tiksinme suçları yasası, bittabi düzenlenmeli ama bundan geçmiş heybet anlayışının tıpkı Ermeni’ye, Roman’a, Alevi’ye, benzeri ötekiye, bir LGBTİ bireye saldırdığında henüz büyük ayrımsız motivasyonla harekete geçebileceği benzeri kerem anlayışını, kanunuesasi anlayışını, eğitim anlayışını asıl aldığımızda kabil olacak. Bunu ana almalıyız” dedi.

“SALDIRILARI, TOPLULUK VİCDANINDA MAHKÜM ETMEMİZ TEMEL OLMALIDIR”

Paylan, tiksinti suçlarına ilişkin yasalı düzenlemenin oluşturulması gerektiğine vurgu yaparken, “daha çok tiksinme suçlarının yasasını çıkartıp bu soy saldırıların arz vahim şekilde hem amme vicdanında hem dahi yargı düzeninde cezalandırıldığı bire bir düzene geçmemiz gerekir. Nefret suçları yasası önemlidir amma Türkiye’de mukavim çok kanun var bu anlamda ama uygulanmıyor. Siyasal iklimin ayrıştırıcı, ötekileştirici olma anlayışından çıkması, ayrıntılı ayrımsız siyasa anlayışına geçmemiz, amma velakin bile tabiatıyla tiksinti suçları yasasını çıkararak bu tür saldırıları toplum vicdanında mahküm etmemiz esas olmalıdır” diyerek konuştu.

“O ÇOCUKLARI ZEHİRLEYEN DÜŞÜNCELERİ KİM O ÇOCUKLARA IÇ ITIM ETTİ?”

Türkiye’nin “tiksinme ikliminde yaşadığını” tabir fail Paylan, şöyle konuştu:

“Tiksinme siyaseti uygulanıyor. Bu benzeri bataklıktır. Bu bataklık maatteessüf bilcümle toplumu etkiler. Yahudi mezarlığına yapılan saldırıyı, çocukların yaptığı söylendi. Tamam o çocukları zehirleyen düşünceleri ki o çocuklara iç itim etmişti? Ki o çocuklardan cani yaratan zihniyeti aşılamıştı? Bunların sorgulanması geçişsiz. Bu nefret siyasetine serencam vermenin iki yolu var; biri bu tiksinme siyasetine eğitimde ve genel politik iklimde akıbet yöneltmek. İkincisi dahi tiksinti suçlarının konusunda müracaat etmek… Eğitimde nefreti dışlayan, tıpkısı arada yaşamayı önceleyen bire bir yetişek anlayışına andırmak gerekir ki bizim kuşakları zehirleyen politik anlayışın bakir kuşakları zehirlemesinin önüne geçebilelim.”

Ankara’da geçtiğimiz ay böylece Mamak’taki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Esas Fatma Cemevi cüretkâr düzenlendi. Bodur süre bilahare ise Çankaya’daki Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi’na saldırış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılardan bire bir hafta sonraları Ankara’üstelik Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına katılarak Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle tıpkı araya geldi.

“TÜRKİYE’DE VAR OLAN KİMLİKLERİN, HEP İNANÇLARIN CUMHURBAŞKANI OLMASI GEREKİR”

Paylan Cumhur Reisi Erdoğan’ın cemevi ziyaretiyle ilişik namına üstelik ZÜMRÜDÜANKA Bili Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Paylan, “Çokça geç eksik adımlar namına değerlendiriyorum. Sadece bakmak yetmez. Gereğini birlikte namına ifham etmek gerekir. Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanıdır. Türkiye’birlikte var olan kimliklerin, hep inançların Cumhur Reisi olması gerekir. Ülkemizde Türk kimliğini ve Sünni İslam kimliğini ana kayran ve bunu mergup kılan vatandaşlık tanımı var. Bu yurttaşlık tanımını pekâlâ sorgulamalıyız. Türkiye’da var olan bütün inançların, hep kimliklerin eşitliğini, devletin bilcümle bu kimliklere bedel yaklaşımını ana alan bire bir anayasal düzene kategorik geçmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı ve cemi politik partiler bunun önünü açmalılar” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ŞU ANDA KANUNI BİR STATÜSÜ OLMAYAN BİR İBADETHANEYİ ZİYARET ETTİ”

Paylan, cemevlerinin statüsünün olmadığına dikkat çekerek, “Şu anda Cumhur Reisi’nın müzakere ettiği cemevinin kanuni benzeri statüsü bulunmayan. Cumhurbaşkanı şu anda yasalı benzeri statüsü sıfır tıpkı ibadethaneye ziyarette bulundu. Derhal değer yurttaşlık tanımlanmalı. Bütün kimlikler, inançlar kıymet olmalı. Seçkin ki ki burası benim ibadethanem diyorsa cesamet buna korku göstermeli ve akreditasyon çerçevesinde buna bakmalı. Cumhur Reisi’nın bu ziyaretini büyük buluyorum, amma ehliyetli bulmuyorum. Yeterli olmasının tek aynı şartı var. Hep siyasal partilerin Meclis’te anayasal anlamda parçalanmamış inançların ve kimliklerin eşitliğini sağlayacak düzenlemeleri yapması ve herkesin kimliğine, inancına korku duyan aynı düzeni asıl almamız ile benzer olabileceğini düşünüyorum” dedi.Share: