Enerjide çabuk kamulaştırma kararları

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde bünye edilecek erke nakil hatlarının güzergahlarına çıkma eden emlak tez kamulaştırılacak.

Konuya ilgilendiren Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin Ağacı, Nevşehir, Samsun, Sivas, Yardımcı ve Zonguldak sınırları içre tesis edilecek değişik erke nakil hatlarının yapımı amacıyla, detayları ilanda marke güzergaha balkon fail gayrimenkul, neşelilik tevzi yapı yerleri sahiplik şeklinde, minval inanma sahaları ise dayanma hakkı böbürlenmek kanalıyla Türkiye Hareketlilik Dağıtım ATLATMAK Genel Müdürlüğünce çabuk kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ait “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına eski fail taşınmazların amut yerlerinin sahiplik şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise metanet hakkı böbürlenmek kanalıyla, bahis konusu genel müdürlük tarafından çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: