Ekincilik ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl sonradan ortaya sâdır Rum leoparının kullanılmamış görüntülerini paylaştı

Küçük Asya leoparının fotokapana yansıyan kullanılmamış görüntülerini Twitter’dan paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını tıpkısı öğün daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda bütün var olasın. Küçük Asya leoparını izlemeye devam edeceğiz” dedi.

KÜÇÜK ASYA LEOPARI SUNMA BIRKAÇ 4 FARKLI YERDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nın, nesli öfke altındaki Anadolu leoparının Türkiye’de tespiti ve korunması üzere yürüttüğü icraat sürüyor. Ülkede leopar cinsinin tekrar tayin edilmesi sonucu şahıs artışı, endüstrileşme ve orman yangınları üzere yurt tahribatına yol açan etmenlerin beraberinde taşkın gizlice avcılık kadar baskıcı faktörler nedeniyle türün neslinin herhangi bir güzeşte sene azalma eğiliminde olması birlikte “ulusal gösteri planı” hazırlama çalışmalarını gündeme getirdi.

Ulusal eylem planı kapsamında dizgesel veri çokluk çalışmaları başlatıldı. Proses içre Türkiye’de, değişik bölgede yapılan çalışmalarda, tıpkı erkek pars elan belirleme edildi. DKMP Umumi Müdürlüğü’ne gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ülkede yeryüzü birkaç 4 farklı alanda pars olduğu belirlendi.

ÜNİVERSİTE “LEOPAR GÖSTERI PLANI” OLUŞTURULDU

Kapsamlı araştırı ile bulunan, gizil yaşama alanlarının belirlenmesi için “Leopar Araştırma Birimi” oluşturularak, “Leopar Eylem Planı” çalışmaları başlatıldı. Isparta Kullanışlı Ulum Üniversitesi, Bursa Maharet Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Acun Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6’ncı Havza Müdürlüğü proje amacıyla TÜBİTAK’a başvuruda bulundu. Hazırlık aşamasındaki gösteri planında, Türkiye’de “Küçük Asya leoparı” adına anılan zir türün yayılış haritası yeniden oluşturulmaya çalışılıyor.

Anadolu leoparının bulunması beklenen alanlarda sulu, dışkı, cife kadar işaretlerin araştırılması, civar halkı ile görüşülerek bu alanlardaki cinslerin tespiti, esirgeme ve geliştirilme tedbirlerinin alınması gösteri planında düzlük alıyor. Popülasyonun geleceği için çekici fert bulunması gösteri planının koskocaman maddelerinden biri oldu.

SON LEOPARIN 1974’TE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Türkiye’de nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı, geçtiğimiz Mayıs ayında 48 sene bilahare ilk defa görüldü. Tabiat Himaye ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019’de eş leopara ilgili bulaşık ve işaretlere rastlanıldı. Fotokapanla görüntüsü alınan pars, 4 ayrımlı noktada daha belirlenendi. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Rum leoparının bu adalet ilişik sonuç duygusal olduğu ve Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülüyordu.

“RUM LEOPARI” İSMİ BİLİMSEL YERINE AKSEPTANS EDİLDİ

Ayrıca 20-22 Ilkgüz 2022’de Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeli Düzentileme Grubu kapsamında, 1’inci Leopar Afi Ülkeleri Toplantısı, Gürcistan’üstelik gerçekleştirildi. Toplantıda, öncelikle bu ülkelerde yayılış gösteren ve elan ilkin farklı ast çeşitler olduğu melhuz Kafkas leoparı (P. pardus ciccaucasica), İran leoparı (P. pardus saxicolor) ve Küçük Asya leoparının (P. pardus tulliana) yapılan genetik çalışmalar sonucunda bir zir türler olduğu bilgisi sunuldu. Bu nedenle ilmî isimlendirme kuralları gereği, aynı adalet sunulan değişik isimlerden ilk önce sunulan ismin kabul edilmesi kuralına bakarak ‘P. pardus tulliana’ (Küçük Asya leoparı) ismi, bilcümle coğrafyada tanıdık alt nev amacıyla ilmî insan kabul edildi. Bu toplantıda ayrıca bu madun çeşit için benzeri bölgesel eylem planı hazırlanarak akseptans edildi.

Share: