DOĞRU Partili Subaşı: “Ne Kılıçdaroğlu akla yatkın?”

YANLIŞSIZ Fırka Balıkesir Mebus Güç Subaşı, “Ne Kılıçdaroğlu akıllıca?, Başörtüsü için AYM’ye revan, YÖK’ü şikayet eden Kılıçdaroğlu mu yoksa bezemeli tıpkısı tuzak adına, güya ‘Biz başörtüsüne özgürlük getiriyoruz’ diyen Kılıçdaroğlu mu?” dedi.

Subaşı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin başörtüsüyle ilişkin yasa teklifini eleştirdi. Subaşı, CHP’nin kanun teklifinde başörtüsüyle ilişkin yegâne aynı kelimenin geçmediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun henüz geçmiş başörtüsüyle ait düzenlemenin iptali için AYM’ye gittiğini anlatım eden Subaşı, şöyle konuştu:

“Hangi Kılıçdaroğlu akıllıca? Başörtüsü üzere AYM’ye revan, YÖK’ü şikayet fail Kılıçdaroğlu mu yoksa süsleyici ayrımsız tuzak kendisine, güya ‘Biz başörtüsüne hürriyet getiriyoruz’ diyen Kılıçdaroğlu mu? Sakat benzeri CHP saylav Kılıçdaroğlu amacıyla ‘hafızdır’ yönünde açıklama yapıyor. Hafız olduğu iddia edilen Mösyö Kemal’e soruyorum: Kur’an-ı Kerim’de tam tamına 181 nüsha münafıklıkla ait ayet olduğunu biliyor mu? Mösyö Kemal taşlama ve küfürle ilişkin ayet yahut sure olduğunu biliyor mu? Dolma söylemeyle ile ait 25 skor ayet olduğunu biliyor mu? İftirayla alakadar, yalanla ilişkin, hakaretle müntesip, münafıklıkla ilişkin Kur’an-ı Kerim’de ayetler olduğunu biliyorsan başörtüsü üzerine neden tevakki yapıyorsun?”

Share: