Balkı ruzname haberleri | Balkı Dağı eteklerinde aktif akarsu maymununun tagaddi yadigâr kamerada

Ağrı Dağı eteklerinde yaşam süren akarsu maymununun beslenme hatırat kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık yarım asır ilk komşu ülkelere kürk üretimi amacıyla getirilen ve daha bilahare çiftliklerden kaçarak Ağrı Dağı eteklerine mevrut su maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Glokom Sazlığı’nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın demet gururlu hayvanlarından olan su maymunları, hem karada hem de suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta büyük tıpkısı fareyi mümasil su maymununun suda ve karada tagaddi yadigâr kameralarca pusat altına makbuz.

Share: