Balaban Alemdar Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yılı

Tek bitmeyecek sessizliğe bürünmesine dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı’nın koridorlarında, “Bak, aynı çağ göçüyor…” sözleri yankılanırken takvimler 10 Kasım 1938’i, saat 09.05’i gösteriyordu.

“Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri” kendisine car fail, bir milleti esaretten kurtaran Şişman Önder Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 84 yıl geçti.

Nazik Önder Atatürk, 1881’bile Selanik’te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım’ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Koruyan Mehmet Görgülü’nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, henüz bilahare babası Mürtefi Sevda Nazik’nin isteği üzerine geçtiği Şemsi Nazik Mektebinde ilkokulu tamamladı.

Ortaokul eğitimi üzere gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden öz isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda hesap öğretmenliği fail Yüzbaşı Mustafa Kibar, Atatürk’ü sınıftaki sair “Mustafa”lardan fora etmek üzere yüksek çaplı öğrencisine ikinci ad namına “Eksiksizlik” ismini verdi.

Mustafa Eksiksizlik, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonraları Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle çıkışlı oldu. Askeri öğreniminin beraberinde ecnebi miftah eğitimi birlikte kayran Atatürk, yazları yetkilendirilmiş döndüğü Selanik’te Fransızca dersleri aldı.

Daha bilahare İstanbul’a gelerek 1899’de girdiği Harp Okulunu 1902’üstelik teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Savaş Akademisinden de 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Atatürk, kurmaylık stajı amacıyla 1905’te Şam’birlikte 5. Kalabalık emrine atandı. Suriye bölgesindeki faik hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe’den Mecidi Nişanı sunulan Atatürk, 1907’da merkezi Makedonya’nın Keşişhane şehrinde kâin 3. Ordu Karargahı’na atandı. Atatürk, 3. Kargaşa Karargahı’nın Selanik’teki kurmay şubesinde görevlendirildi.

Mustafa Eksiksizlik Atatürk, Manastır ve Selanik’te görevliyken 1909’bile İstanbul’daki 31 Mart Vakası’nı bastıran Cereyan Ordusu’nda fariza yaptı.

1910’da Arnavutluk’taki isyanı dayanmak için planlı harekatta birlikte görevlendirilen Atatürk, İtalya’nın 1911’üstelik Trablusgarp’a er çıkarması üstüne Tobruk’a gönderildi.

Tobruk ve Derne’birlikte Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonraları binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katılan Atatürk, Edirne’yi Bulgaristan’dan kalın kafalı düzlük kolorduda fariza yaptı.

“Anafartalar kahramanı”

Atatürk, 1913’te Sofya’da ataşeliğe atandı. Ataşe olarak görev yaptığı tam Bir Numara Dünya Savaşı’nın başlaması üstüne Atatürk, Başkomutanlık Vekaleti’ne müracaat ederek cephede fariza kabul etmek istedi.

Kendisine “Sizin için orduda her antlaşma tıpkı görev vardır. Fakat Sofya Ataşemiliterliğini daha şanlı gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz.” cevabının verilmesi üstüne Nazik Önder, Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya şu mektubu yazdı:

“Vatanın müdafaasına ilişik etkin vazifelerden henüz önemli ve mehabetli benzeri hizmet olmaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, kırıcı hatlarında bulunurken ego, Sofya’de ataşemiliterlik yapamam. Şayet nitelikli subay oluşmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise lütfen belirgin söyleyiniz.”

Bunun üstüne Atatürk, 1915’te Esat Ağırbaşlı komutasındaki 3. Kolordu’ya vabeste Tekirdağ’dahi oluşturulacak 19’uncu Parti Komutanlığına atandı.

Gelibolu Yarımadası’na asker çıkaran ve Conkbayırı’na ilerleyen antagonist birlikleri Atatürk’ün komutasındaki 19’uncu Tümen kuvvetlerinin taarruzuyla geri çekildi. Atatürk, “Anafartalar Kahramanı” namına ad kazandı.

Atatürk, Conkbayırı taarruzu sırasında göğsüne çıkıntı eden şarapnel parçasının cebindeki saati parçalayarak dönmesi sonucu hür bire bir ölümden kurtuldu.

Doğu Cephesi’nde 16’ncı Kolordu Komutanlığına atanan Atatürk, 1916’dahi Acımasız saldırılarını durdurarak Bitlis ve Muş’u düşmandan gabi aldı ve bu cephede generalliğe terfi etti.

1917’birlikte Filistin ve Suriye’da vazifeli 7’nci Ordu Komutanlığına atanan Atatürk, bire bir sene Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek Alman Genel Karargahı ve Alman uğraş cephelerinde incelemelerde bulundu.

1918’birlikte yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7’nci Ordu Komutanıyken, Bir Numara Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Mütareke Antlaşması’ndan bilahare İstanbul’a döndü. Ülkeyi antagonist işgalinden örtbas etmek amacını belirsiz yilbik, Cıvıl Cıvıl Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

“Sevr Antlaşması bizce bulunan değildir”

Karadeniz eliyle 19 Mayıs 1919’birlikte Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’dahi Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması amacıyla Sivas’ta benzeri kongre toplanacağını” bildirdi.

Ayrıca Osmanlı Hükümetinin verdiği görevden ve askerlikten incizap ederek, 23 Temmuz 1919’da Erzurum’bile, 4 Ilkgüz 1919’üstelik Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, “Düşman işgaline alın milletin vatanı savunacağı, bu amaçla eğreti benzeri hükümetin kurulacağı ve bire bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin akseptans edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı.

Türkiye Şişman Kavim Meclisi (TBMM), onun çabalarıyla 23 April 1920’da Ankara’de tarihi görevine başladı. Mustafa Eksiksizlik Atatürk, Divan ve Hükümet Başkanı seçildi.

Milli Savaşım ve Halas Savaşı’nın tanığı Rum Ajansını kurdu

TBMM açılmadan 17 dolaşma önce, 6 April 1920’bile, Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ad talimatıyla Küçük Asya Ajansı (AA) kuruldu. “Türkiye’nin sesini dünyaya afişe etmek” amacıyla kurulan AA, TBMM’nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu, Milli Uğraş’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir aşamasına şehadet etti.

TBMM açılarak milli bir hükümet kurulmasına rağmen Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri ortada 10 Ağustos 1920’da Sevr Antlaşması imzalandı.

Şişman Önder Atatürk, United Telegraph gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, Sevr Antlaşması’nı tanımadıklarını vurgulayarak, “Siyasi, adli, ekonomik ve finansal bağımsızlığımızı imhaya ve neticede birey hakkımızı inkara ve kaldırmaya matuf Sevr Antlaşması bizce kâin değildir.” ifadelerini kullandı.

TBMM vasıtasıyla Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri beyninde imzalanan Sevr Antlaşması’nın akseptans edilmediği dünyaya duyuruldu.

Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı

İtilaf Devletleri’nin yardımıyla İzmir’i işgal eden Palikarya kuvvetlerinin ilerlemesi, 1921’üstelik Bir Numara ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu.

Palikarya ordusunun 23 Ağustos 1921’üstelik yeniden atak etmesiyle Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Atatürk, birliklere, “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O yüzey hep vatandır. Vatanın rastgele karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi.

Yunan ordusu bozguna uğratılarak, Başkomutan Mustafa Eksiksizlik Gösterişli’nın yönettiği Türk ordusu, Sakarya Meydan Savaşı’ni zaferle sonuçlandırdı. 22 ahit süren bu savaşta Palikarya ordusu ağır sıklet kayıplara uğratıldı. Bu yengi nedeniyle Mustafa Eksiksizlik Atatürk’e, TBMM marifetiyle “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verildi.

Sakarya Zaferi’nin arkası sıra 13 Ekim 1921’birlikte Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, 20 Teşrinievvel 1921’üstelik Fransızlarla Hatay haricinde bugünkü Türkiye sınırının çizildiği Ankara Antlaşması imzalandı.

Atatürk’ad komutanlığında Türk ordusu, vatanı düşman işgalinden yetişmek amacıyla 26 Ağustos 1922’dahi alın saldırıya geçerek Balaban Taarruz’u başlattı.

Mustafa Kemal Rabıtalı’nın yönettiği 30 Ağustos 1922’deki Dumlupınar (Başkumandan) Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu, Palikarya ordusunun iri kısmını namevcut etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk ordusu, 9 Ilkgüz 1922’bile İzmir’e girdi.

Rum’yu antagonist istilasından kurtaran iri askeri zaferlerin arkası sıra 11 Teşrinievvel 1922’dahi Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri nehiy ettikleri Türk topraklarından çekildi.

Lozan Antlaşması

İsmet İnönü başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya beyninde 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı.

Nazik Alemdar, Lozan Antlaşması’na ilişik, “Bu ahit, Türk milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş balaban tıpkı suikastın yıkılışını rapor kıymetiharbiye benzeri vesikadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin evvel Cumhur Reisi

Kurtuluş Savaşı’nın peşi sıra TBMM yoluyla 29 Teşrinievvel 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Eksiksizlik Atatürk dahi Reisicumhur seçildi. 1938’dahi ölümüne çatışma art arda 4 el Reisicumhur seçilen Atatürk, bu görevi bildirme etraflı müddet tay tay arabası Cumhur Reisi oldu.

Cumhur Reisi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’e 14 Haziran 1926’da İzmir’de yapılması planlanan suikast girişimi engellendi. Elebaşları İzmir’üstelik tutuklandı.

Şişman Önder, suikast girişimine ilişkin Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, “Kırıcı girişimin benim şahsımdan artım mübarek Cumhuriyetimize ve onun dayandığı faziletli ilkelerimize dönük bulunduğuna kuruntu yoktur. Benim maliyetsiz vücudum bire bir aktarılma elbet yerey olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti sürgit kalıcı kalacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal’e, 24 Kasım 1934’te 2587 mahdut Kanunla “Atatürk” aile adı verildi ve bu soyadının ağyar marifetiyle kullanılması yasaklandı.

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili tıpkısı oyuncu adına öne çıkmasına katkıda bulundu

Mustafa Eksiksizlik Atatürk, 1929 Acun Iktisadi Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını çurlatmak amacıyla 1933’te Ilkokul Almanak Uran Planı’nı başlattı. Bir dönemde dış politikada üstelik şanlı adımlar atıldı. Uluslar Cemiyeti’ne girilmesi, Balkan Antantı’nın imzalanması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı gibi girişimler, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada canlı bire bir oyuncu yerine öne çıkmasına katkıda bulundu.

Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması için dokunaklı diplomatik çaba sarfiyat etti ve onun bu amacı, vefatının arkası sıra 1939’da gerçekleşti.

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmen benzeri başkan namına değil, ayrımsız zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle da üstelik bire bir cesamet adamı adına tarihe sabık Mustafa Eksiksizlik Atatürk, 57 sene süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı üzere yılmadan çalıştı ve girdiği seçkin mücadeleden zaferle çıktı.

Askeri ve politik dehasıyla Türk ve acun tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Eksiksizlik Atatürk, 10 Kasım 1938’de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’nam vefatı hemen Türkiye’bile değil bütün dünyada balaban mahzunca karşılanırken, yabancı mehabet adamları bir nice izah yaptı ve mülahaza yayımladı.

Ata’nın cenazesinin Anıtkabir yolculuğu

10 Son Teşrin 1938’da Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yuman Atatürk’ün naaşı, 16 Kasım’bile Dolmabahçe Sarayı merasim salonunda katafalka konuldu.

19 Teşrinisani günü cenaze iri tıpkı canlı aracılığıyla Çetin Zırhlısı ile İzmit’e oradan dahi aynı günün akşamı kül elverişsiz gezilerinde kullandığı tren ile Ankara’ya uğurlandı.

20 Kasım’bile Ankara’üstelik devlet erkanı vasıtasıyla karşılanan cenaze, TBMM uğrunda katafalka konuldu. 21 Son Teşrin 1938’dahi çok nazik benzeri cenaze merasimi ile Ankara Budun Betimi Müzesi’ndeki eğreti kabrine konulan Atatürk’ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e taşındığı 10 Kasım 1953’e kadar burada kaldı.

Share: