“Bala Nöbeti Çalıştayı”nın son bildirgesi Diyarbakır’da okundu

İstanbul’bile Iletişim Araçları Platformu ve MİSMED Içtimai Iletişim Araçları Derneğince düzenlenen “Velet Nöbeti Çalıştayı”nın son bildirgesi Diyarbakır’birlikte açıklandı.

Dağa kaçırılan çocukları amacıyla HDP il binası önünde 1081 gündür habitat eylemi yapan Diyarbakır annelerinin “ateş parçası duruşu”nun geçkin ele alındığı çalıştayın son bildirgesi tarz Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi uğrunda okundu.

25 maddelik son bildirgesini okuyan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Ihtiyaç Palabıyık, Diyarbakır anneleriyle başlayarak tamlık yurda yayılan ve Avrupa ülkelerine büyüklüğünde ulaşan feryadın, akademik ve bilimsel anlamda karşılığını bulduğunu söyledi.

Palabıyık, yavru nöbeti markajcı ailelerin planlanmış ve organize bir akım olmadığını anlatım ederek, bunun öz seyrinde devam fail, spesifik kendisine ortaya çıkan ve bilahare ulusallaşan benzeri debi olduğunu belirtti.

“Aileler terörizme buradan saha okumaktadırlar”

Genç Erkek nöbeti markajcı aileler sayesinde üvey anne ve babalığın siyaset üstü kavramlar olduğunun anlaşıldığına bel fail Palabıyık, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’dan farklı illere taşması, anneliğin ve babalığın bölge nezdinde da siyasa üstü ayrımsız kavram namına akseptans gördüğünün ispatıdır. Uşak nöbeti aileleri yerli tıpkısı harekettir. Aileler terörizme buradan meydan okumaktadırlar. Ailelerin ortaya koyduğu hareket çıktı kullanılmamış aynı toplumsal harekettir. Dünyada ilk defa eş hareketlerinden birisi terörizme alın direnç göstermiş ve kalburüstü olmuştur. Akademik çalışmaların beraberinde ailelere dayalı belgesellerin yapılması ve konunun hikayeleştirilmesi sürecin henüz bereketli anlaşılmasına kurgu olacaktır. Ailelerin duruşu, tarihsel ve içtimai hafızanın sunma önemli ispatıdır.”

Bölgedeki bütün içtimai yapılardan ailelere sakil bir desteğin olduğunu dile getiren Palabıyık, çocuk nöbeti markajcı ailelerin nahiye halkı eliyle birlik anlamıyla benimsendiğini belirtti.

Palabıyık, şöyle konuştu:

“Çalıştay, terörün ve terörizmin alelhusus uluslararası kodlarla akıntı ettiğini ve tamlık bile bu sebepten genç erkek nöbetinin alelhusus uluslararası bağlamda ele alınması gerekliliği ile gelişigüzel medya sürecinin uluslararasılaştırılmasının ivedili adına hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Çalıştayda, teröre alın verilen kalburüstü mücadelenin çocuk nöbeti markajcı ailelerin güçlenmesini sağladığı ve süreci hızlandırdığı hele vurgulanmıştır. Ailelerin yaşadığı acıların paylaşılması namına, toplumsal tıpkısı reaksiyon oluşturulması üzere biyografik hikayelerin anahtar altına alınmaya başlanması ve yemeden içmeden Türki değil birçok dilde yayınlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Böylecene teessürat paylaşıldıkça daha bir iki fert yakacak ve toplumsallaşacaktır. Mürekkep Milel İnsan Hakları Efdal Komiserliği Raporu kadar bir nice uluslararası raporlarda bile tabir edilen ‘çocuk kaçırma’ ve ‘terörizmi yaşatma’ kabilinden eylemler veya

girişimler özellikle zürriyet nöbeti tutan ailelerin azimli duruşuyla acun kamuoyuna duyurulmuş ve yıldırı örgütünün çabasına cebin faal tıpkı sosyal uğraş ortaya konulmuştur.”

“Asıl yüreğinin ve çığlığının hangi kadar deli dolu olabileceği herkese gösterilmiş oldu”

Çalıştayın sonuç bildirgesinin okunmasının ardından AK Fırka Diyarbakır Mebus Mehdi Eker de 2019’de Diyarbakır’da başlayan ve gece gündüz bugüne büyüklüğünde devam fail annelerin nöbetinin terörizme karşı biberli olduğunu belirtti.

Annelerin çığlığının arsıulusal boyuta taşındığını dile getiren Eker, “Nöbetle evlatların tıpkı kısmı idraksiz geldi. Bu konu akademik çalışmaların konusu haline geldi. Zira terör örgütü PKK’ya alın annelerin sesi, dağa kaçırılan çocukları yönetmek üzere insanlığın sesidir. Anne yüreğinin ve temel çığlığının hangi büyüklüğünde etkin olabileceği herkese gösterilmiş oldu. Yıldırı tıpkı âdemiyet suçudur. Yıldırı en keder şekilde lanetlenmelidir. Dağa kaçırılmış olan günahsız çocukların halk birliğiyle kalın kafalı gelmesi üzere ağırbaşlılık yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Kurnaz birlikte Diyarbakır annelerinin haykırışının haddinden fazla oylumlu olduğunu belirtti.

Güllabi, “Diyarbakır annelerinin çın direnişlerinin yanı sıra yerine bu ülkenin topraklarından terörü söküp atacağız. Hep beraber mutlu, huzurlu bire bir şekilde sohbet bu ülkede yaşamaya bitmeme edeceğiz.” dedi.

Daha bilahare Doç. Dr. Yoksulluk Palabıyık ile SELIM Tümen milletvekilleri Eker, Jandarma ve Oya Eronat, Diyarbakır annelerini mülakat ederek, ailelerle görüştü.

Share: