Akıbet an ruzname: Balkı Dağı eteklerinde tüvana su maymununun beslenme anı kamerada

Balkı Dağı eteklerinde yaşam süren akarsu maymununun beslenme andaç kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık natamam asır evvel komşu ülkelere kürk üretimi için getirilen ve henüz sonra çiftliklerden kaçarak Balkı Dağı eteklerine mevrut akarsu maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Glokom Sazlığı’nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın ilgi alımlı hayvanlarından olan su maymunları, hem karada hem de suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta iri aynı fareyi mümasil akarsu maymununun suda ve karada tagaddi yadigâr kameralarca vasıta altına makbuz.

Share: